درباره کتاب رامونا و خواهرش: بئاتریس از دست خواهرش کوچکش، رامونا ذله شده است چرا که رامونا لجباز و خودخواه است و به دیگران توجهی نمی کند. این کتاب مجموعه شش داستان دو خواهر با هم است. به نظرتان بئاتریس چگونه با خواهرش کنار می آید؟
نویسنده این کتاب به روانشناسی شخصیت و تربیتی علاقه مند است و برای بهبود رفتار کودکان کتاب های زیادی نوشته است.

                               مشخصات کتاب رامونا و خواهرش

معرفی کتاب رامونا و خواهرش
معرفی کتاب رامونا و خواهرش

                                       موضوع: داستان/مهارت ارتباطی

                                                 نویسنده: بورلی کلی یر

                                                   مترجم: پروین علی پور

                                                  گروه سنی: ۶ تا ١٠ سال

                                                                   ناشر: افق

                                                        چاپ یازدهم: ۱۳۹۶

                                                            قیمت: ١٠۵٠٠

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید