قصه “باغ تد”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره نا امیدی قصه شب "باغ تد": عمو قورباغه در باغش بود که قورباغه جوانی به نام تد قدم‌ زنان...

قصه “دختر شاه پریان”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره خوبی کردن "قصه های هزار و یک شب" کتاب معروفی است که زمانهای بسیار دور نوشته شده است. شهرزاد...

قصه “ترسونک”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره ترسیدن افغانستان کشوری در آسیا است و در همسایگی کشور ما قرار دارد. افغانستان کشوری کوهستانی است و مردم...

قصه “تخم پرنده”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره دوست داشتن قصه شب "تخم پرنده": تخمی به سپیدی برف توی مزرعه‌ ای افتاده بود. هیچ کس نمی‌ دانست...

قصه “اژدهای سیاه و هواپیما”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره نترسیدن قصه شب اژدهای سیاه و هواپیما: پسر کوچولویی با مادرش سوار هواپیما شده بود. او به همراه مادرش...

قصه “چهار شمع سیمون”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره گم شدن قصه شب "چهار شمع سیمون": هزاران سال پیش، در سرزمینی دور پسر چوپانی به نام سیمون زندگی...

قصه “مارکوس دیگر چه!؟”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره تصمیم گرفتن قصه شب "مارکوس دیگر چه!؟": روزی مارکوس به پدر و مادرش گفت: " من یک پرنده می...

قصه “سفیدبرفی” (قسمت دوم )

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره حسادت در ادامه ی قسمت اول هفت کوچولو فکر کردند که سفیدبرفی دیگر مرده است. آنها خیلی غمگین و غصه دار...

قصه “سفید برفی” (قسمت اول)

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره حسادت سفید برفی یکی از داستان های معروف کودکان است. بیستر از صد سال پیش، برادران گریم در کشور...

قصه “نیم وجبی”

قصه کودکانه و آموزنده درباره شجاع بودن نیم وجبی قصه‌ ای از سرزمین ژاپن است. ژاپن کشوری در قاره آسیاست. مردم ژاپن به سخت کوشی،...

بیشتر بخوانید