قصه پری کوچولو و پادشاه

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره راستگویی یکی بود یکی نبود. در یک جنگل دور، در یک قصر قدیمی پادشاهی ظالم و ستم کار با...

قصه خرگوش باهوش

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره باهوش بودن  در جنگل سر سبز و قشنگی خرگوش باهوش زندگی می کرد. یک گرگ پیرو یک روباه بدجنس هم...

قصه ماهی رنگین کمان

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره کتاب خواندن ماهی رنگین کمان و دوستانش توی کلاس نشسته بودند. خانم هشت پا، آموزگار ماهی ها گفت: «...

قصه روباه مکار و بزغاله

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره ی حیله گری یک روز روباهی از صحرا می گذشت و دید یک گله گوسفند دارد آنجا می چرد....

قصه آهو کوچولوی اسرافکار

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره ی اسرافکاری بد است قصه آهو کوچولوی اسرافکار: یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود...

قصه مترسک ترسو

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره شجاع بودن وسط یک مزرعه دور افتاده یک مترسک تو زمین کاشته شده بود. مترسک قصه ما با بقیه...

قصه “آقای کامپی به گردش می رود”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره مهربانی قصه شب "آقای کامپی به گردش می رود": آقای گامپی در یک خانه قشنگ کنار رودخانه زندگی می...

قصه بزغاله خجالتی

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره ی خجالتی بودن توی یه گله بز ، یه بزغاله خجالتی بود که خیلی آروم و سر به زیر...

قصه “تیر ماه”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره ماه تیر قصه شب"تیر ماه" : تیر ماه اهل آسمان و یکی از دختران خورشید خانم بود. تیر ماه...

قصه تافی ببر کوچولو و باد مهربون

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره ی مهربانی قصه تافی ببر کوچولو و باد مهربون: تافی، ببر کوچولویی بود که داشت بین شاخ و برگ...
اگه میخوای عید 1400 هی “حوصلم سررفته!” نشنوی
کیدزی بازی رو نصب کن!