درباره کتاب یک اتفاق تازه :جوزف کی آن روز همه چیز را عجیب می بیند, توی آشپزخانه کتری را مثل یک گربه و چرخ های دوچرخه اش را به شکل سیب. نویسنده و تصویرگر خلاق با تصاویر سورئال خود دنیایی عجیب و کمی ترسناک و پر رمز و راز برای کودکان می آفریند. دنیایی که در آن دمپایی به پرنده تبدیل می شود و مبل به یک گوریل بزرگ و توپ به تخم یک پرنده. کتاب بیشتر با تصویر پیش می رود و کودک را با داستانی سراسر شگفتی مواجه می کند. تصاویر اغراق شده ی کتاب شاید کودک را به سمت نگاهی متفاوت به اطرافش سوق می دهند.

مشخصات کتاب یک اتفاق تازه

معرفی کتاب یک اتفاق تازه
معرفی کتاب یک اتفاق تازه

نویسنده و تصویرگر: آنتونی براون

مترجم: رضی هیرمندی

ناشر: آفرینگان

سال نشر: ۱۳۹۲

قیمت: ۶۰۰۰ تومان

گروه سنی : ۵ و ۶ سال و ۷ و ۸ سال

گزیده کتاب یک اتفاق تازه: صبح روز پنج شنبه, ساعت ده و پانزده دقیقه, جوزف کی چیز عجیبی توی کتری دید. توی آشپزخانه, همهی چیزهای دیگر تمیز و مرتب سر جای خوشان بودند, حتی بویشان هم مثل همیشه بود.

صبح آن روز, پدر جوزف رفته بود که مادر او را با خود به خانه بیاورد. پدر هنگام بیرون رفتن از خانه گفته بود: «امروز اتفاق تازه لی می افتد!»

فعالیت های مرتبط با کتاب یک اتفاق تازه

این کتاب می تواند بستر مناسبی برای انجام این فعالیت ها برای گروه سنی ۵ و ۶ , ۷ و ۸ سال باشد:

فعالیت های هنری

  • یک دستمال کاغذی را مچاله کن و بزن توی رنگ. حالا با آن چند لکه روی کاغذ سفید ایجاد کن. خوب شکل هایی که ایجاد شده را نگاه کن. به نظرت هر کدام شبیه چه چیزی هستند.
  • یک بطری بزرگ آب معدنی و یک بطری کوچک بردار. با آنها می توانی چیزی بسازی؟
  • یک بار دیگر وسیله های آشپزخانه تان را  خوب نگاه کن. به نظر هر کدام شبیه چه چیزی می توانند باشند؟ آنها را نقاشی کن.
  • فکر کن جنس خانه تان از گیاهانی بزرگ و پر از تیغ با برگ هایی بزرگ بود. می توانی نقاشی آن را بکشی؟