سومین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی در روزهای ۲ و ۳ آبان‌ ماه در خانه کتاب برگزار می‌ شود و به مقوله «دیگری» و انعکاس آن در ادبیات کودک می‌ پردازد.

لیز پیج مدیر اجرایی IBBY، علی‌اصغر سیدآبادی، دکتر علیرضا کرمانی، دکتر عبدالرحمن نجل رحیم، محسن هجری، دکتر مهدی یوسفی، دکتر مصطفی مهرآیین، حمیدرضا شاه‌آبادی و دکتر حسام سلامت سخنرانان مدعو همایش «ادبیات کودک و دیگری» هستند و در آن بیش از ۲۰ مقاله با موضوع «دیگری» ارائه خواهد شد.

برنامه همایش و جزئیات سخنرانی‌ های همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی

چهارشنبه ۲ آبان

۸:۰۰ تا ۹:۰۰ : ثبت‌ نام
۹:۰۰ تا ۹:۴۵ افتتاحیه (نوش آفرین انصاری: دبیر شورای کتاب کودک؛ نیکنام حسینی پور: مدیرعامل مؤسسۀ خانه کتاب؛ علیاصغر سیدآبادی: نویسنده و مشاور وزیر ارشاد؛ حسین شیخ رضایی: دبیر علمی همایش)
۹:۴۵ تا ۱۰:۴۵ سخنرانی مهمان مدعو همایش خانم لیز پیج (مدیر اجراییIBBY ) همراه با ترجمه‌ی فارسی: «:IBBY شبکه‌ی دیگری‌ها»

۱۰:۴۵ تا ۱۱:۰۰ پذیرایی

  • پنل اول: مباحث نظری

۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰ علیرضا کرمانی )سخنران مدعو(: «طرد کودکان در دنیای مدرن»
۱۱:۳۰ تا ۱۱:۴۵ رؤیا یدالهی شاهراه: «بازنگری در مفهوم دگربود کودک در ادبیات کودک بر مبنای روانشناسی اگزیستانسیال (روایت ارنستو اسپینلی)»
۱۱:۴۵ تا ۱۲:۰۰ مریم محمد خانی: «دیگری سازی/ دیگری زدایی»
۱۲:۰۰ تا ۱۲:۱۵ فرزانه آقاپور: «دیگربودگی میان نوجوان و بزرگسال با مروری بر جلوه «دیگری» در نظام‌ های نظری گوناگون»
۱۲:۱۵ تا ۱۲:۳۰ شیرین احمدی و فاطمه پرهام: «هویت ملی و «دیگری» در متون تألیفی و ترجمهای ادبیات کودک و نوجوان»
۱۲:۳۰ تا ۱۲:۴۵ پرسش و پاسخ

۱۲:۴۵ تا ۱۴:۰۰ ناهار و نماز

  • پنل دوم: «دیگری» در رسانه‌ های جدید

۱۴:۰۰ تا ۱۴:۳۰ عبدالرحمن نجل رحیم (سخنران مدعو): «دیگری در مغزپژوهی امروز و لزوم به کارگیری آن در ادبیات کودک»
۱۴:۳۰ تا ۱۴:۴۵ درسا امرائی و امیرعلی نجومیان: «همسنجی جایگاه «خود» و «دیگری» در انیمیشن‌های «زال و سیمرغ» و «هفت شهر» با تکیه بر آرای میخائیل باختین» ۱۴:۴۵ تا ۱۵:۰۰ محیا برکت: «بازنمایی مفهوم دیگری در بازی‌های دیجیتالی»
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۱۵ سید شهاب‌الدین ساداتی و بهاره سقازاده: «کودک و دیگری: تحلیل فیلم باشو غریبه کوچک از دیدگاه نظریه مهاجرت»
۱۵:۱۵ تا ۱۵:۳۰ آزاده خلیفی: «بخشش آزارگر یا دیگری‌سازی از او؟ خوانش تصویر آزارگرجنسی در اپلیشکن میچکا»
۱۵:۳۰ تا ۱۵:۴۵ حمیده نعمتی: ««دیگریِ» روایت‌شده در پویانمایی‌هایی امریکایی: بررسی موردی «منِ نفرت انگیز ۲»
۱۵:۴۵ تا ۱۶:۰۰ پرسش و پاسخ

۱۶:۰۰ تا ۱۶:۱۵ پذیرایی

  • پنل سوم: بررسی‌ های موردی (رمان)

۱۶:۱۵ تا ۱۶:۴۵ محسن هجری (سخنران مدعو): «از دیگرخواهی تا دیگرستیزی، تأثیر تحولات سیاسی بر ادبیات»
۱۶:۴۵ تا ۱۷:۰۰ شیدا آرامش فرد: «پژواک دیگری در فرایند هویت‌ یابی؛ با نگاهی به رمان امپراتور کوتوله سرزمین لی لی پوت از جمشید خانیان»
۱۷:۰۰ تا ۱۷:۱۵ فرناز ملکی: «پدر-دیگری: بررسی انواع دیگربودگی در رمان‌ های فقط بابا می‌ تواند من را از خواب بیدار کند و زیبا صدایم کن»
۱۷:۱۵ تا ۱۷:۳۰ سارا صدیق: «در جست‌ و جوی هویت و دیگری: مطالعه جامعه‌ شناختی پنج داستان کودک و نوجوان»
۱۷:۳۰ تا ۱۷:۴۵ رامینه رضازاده و ساره ارضپیما: «چگونگی ارتباط دیگری‌ ها در سه‌ گانه اکو اثر پم مونیوس رایان و ارتباط آن‌ ها با ساختار اجتماعی و هویتی نوجوان ایرانی»
۱۷:۴۵ تا ۱۸:۰۰ پرسش و پاسخ

۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰ تجربه بودن با «دیگری» در مجتمع آموزشی مشارکتی (با حضور تعدادی از دانش‌آموزان، مربیان و والدین)

پنجشنبه ۳ آبان

  • پنل چهارم: بررسی‌ های موردی (داستان)

۹:۰۰ تا ۹:۳۰ سیدمهدی یوسفی (سخنران مدعو): «ادبیات کودک، کودکی و کودکانگی: آیا کودک «دیگری» است؟»
۹:۳۰ تا ۹:۴۵ عادله خلیفی: «بیرون از خانه، بیرون از زبان؛ دیگریِ دیگر در حالا نه برنارد!»
۹:۴۵ تا ۱۰:۰۰ مریم ساکیزاده: « مطالعه‌ ای بر افکار امپریالیستی انگلیس و بازتاب دیگری در متن و تصویر کتاب ایِ بی سی برای کودکان میهن پرست با رویکرد پسااستعماری»۱۰:۰۰ تا ۱۰:۱۵ سمانه کهربائیان: «دیگری طبقاتی در داستان‌ های صمد بهرنگی»
۱۰:۱۵ تا ۱۰:۳۰ سوسن پورشهرام: «تصویری از «خود» و شیوه‌ های برساخت «دیگری»: مطالعه موردی آثار کودک صمد بهرنگی»
۱۰:۳۰ تا ۱۰:۴۵ پرسش و پاسخ

۱۰:۴۵ تا ۱۱:۰۰ پذیرایی

  • پنل پنجم: بررسی‌ های موردی (ادبیات کهن)

۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰ مصطفی مهرآیین (سخنران مدعو): «ظهور فرهنگ ادبی «دیگری» در اندیشه‌ های رورتی، لویناس، کریستوا و ریکور»
۱۱:۳۰ تا ۱۱:۴۵ علیاصغر ارجی: «و آن سوم کامل‌ ترین هر سه بود: مفهوم دیگری در ادبیات کودکان و خاصه افسانه‌ ها»
۱۱:۴۵ تا ۱۲:۰۰ فرزانه لطفی: «دیگرانگی جنسیت در داستان عامیانه «نمکی»»
۱۲:۰۰ تا ۱۲:۱۵ لیلا کفاش زاده: «عروسک به مثابه دیگری در افسانه‌ ها و آیین‌ های کهن»
۱۲:۱۵ تا ۱۲:۳۰ پرسش و پاسخ

۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰ ناهار و نماز

  • پنل ششم: «دیگری» در مقام شهروند

۱۴:۰۰ تا ۱۴:۳۰ حمیدرضا شاه آبادی (سخنران مدعو): «تصویر غلامان و کنیزان سیاه در افسانه‌ های عامیانه دوران قاجار»
۱۴:۳۰ تا ۱۴:۴۵ شیما حجازی زاده: «مروری بر کتابخانه‌ های تخصصی کودکان با اختلال اتیستیک (کودکان اتیسم)در ایران و خارج از ایران»
۱۴:۴۵ تا ۱۵:۰۰ مهشید دولت: « کودکان دو معلولیتی (ناشنوا – نابینا) و خواندن برای آن‌ها»
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۱۵ ویکتوریا فاتحی: «تعدیل نگرش «دیگری سازی» در کودکان ایرانی در مواجهه با کودکان افغانستانی از راه ادبیات داستانی»
۱۵:۱۵ تا ۱۵:۳۰ آزادمهر دانش فاطمیه و محسن حاجی زینال عابدینی: «رصد و تحلیل مفهوم دیگری در فرهنگنامه کودکان و نوجوانان»۱۵:۳۰
تا ۱۵:۴۵ پرسش و پاسخ

۱۵:۴۵ تا ۱۶:۰۰ پذیرایی

۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ سخنرانی اختتامیه، حسام سلامت: «من، دیگری و ساختن جهان مشترک:
درباره اهمیت آموزش عمومی در شکل‌ گیری شهروندی مدنی»

۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ اختتامیه

شرکت در سومین همایش دوسالانه ادبیات کودک (جز برای سخنرانان و ارائه‌دهندگان مقالات) نیازمند پرداخت هزینه (بابت شرکت در جلسات، دریافت کیف همایش، پذیرایی و ناهار) است. هزینه شرکت در همایش ۱۰۰ هزار تومان است که علاقه‌ مندان می‌ توانند به حساب بانکی شورا با مشخصات زیر تا قبل از شروع همایش واریز کرده و هنگام مراجعه فیش آن را به همراه داشته باشند:
شماره حساب ۸۱۱۴۱۶۰۷
شماره کارت ۶۲۲۱۰۶۱۰۸۰۰۱۶۴۵۶
بانک پارسیان، به نام شورای کتاب کودک

سومین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی
سومین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی

نمایش ها و رویدادهای کودکانه پاییز ۹۷ را با این لینک دنبال کنید…

[irp posts=”17636″ name=”کارگاه جالب در باغ وحش تهران”]

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید