کارگاه یوگا مادر و کودک برای کودکان ۱/۵ تا ۲/۵ سال در ماندالا برگزار می شود. این کارگاه چهارشنبه ها ساعت ۱۱ شروع می شود.

زمان: چهارشنبه ها، ساعت ۱۱ تا ۱۲

کارگاه یوگا مادر و کودک ماندالا
کارگاه یوگا مادر و کودک ماندالا

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید