کارگاه ماستا کالر یک کارگاه تخلیه هیجان است که در آن بچه ها کلی کارهای مهیج انجام می دهند. در این کارگاه؛ نقاشی با ماست رنگی، رقابت ماستی، لیز لیز عباسی، پاستا تو ماست، بالون تو ماست، جنگ ماست پاست، چاپ body و فوت فوتک ماستی منتظر بچه ها است.

زمان: چهارشنبه ۳ بهمن ماه ۹۷، ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷

مکان: محدوده نارمک

  • هزینه کارگاه برای هرمادر و کودک ۳۵ هزار تومان
  • لباس اضافه هم فراموش نشود.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ی ۰۹۱۹۰۲۵۲۰۱۹ تماس بگیرید.

کارگاه تخلیه هیجان ماستا کالر

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید