کتاب ها کافی نیست، آموزش را به دنیای واقعی ببرید. نقش شغل های مختلف را با کودکان بازی کنید، نمایش دو نفره داشته باشید، کودک را با جامعه آشنا کنید. درکلامتان به همه شغل ها و افراد احترام بگذارید. بازی را باید «جدی» گرفت.

به کودک یاد دهید و به او بگویید که؛ تلاش و کار کردن امری ارزشمند است و در اسلام به آن اهمیت ویژه ای داده می شود. هر کاری دارای ارزش است و باید برای همه ی مشاغل ارزش و اهمیت قائل بود. ما باید به همه ی مشاغل مثل رفتگر، دکتر و پرستار و معلم احترام بگذاریم.

۳ نمونه آموزشی برای آشنا کردن کودکان با مشاغل مختلف
۳ نمونه آموزشی برای آشنا کردن کودکان با مشاغل مختلف

بعضی کارها فقط در روز انجام می شود مثل کارمندان بانک ها و اداره ها برخی فقط در شب مثل نگهبانی از ادارات و شرکت ها و بعضی از مشاغل هم در روز و هم در شب انجام می شود مثل: پرستاری، آتش نشانی و… (از کودکان بخواهید مثال های مختلف از مشاغل بزنند و اطلاعاتشان را اصلاح نمایید.) برای بعضی از کارها لباس و وسایل مخصوصی باید استفاده شود، مثل: لباس و کفش ایمنی و… در هر کاری لازم است نکات ایمنی و بهداشتی رعایت شود. به سه مثال زیر توجه کنید:

کشاورز

 1. آشنایی با کشاورز، نقش و اهمیت کشاورزی
 2. آشنایی با ابزار و وسایل کشاورزی
 3. وسایل جدید و قدیمی کشاورزی
 4. احترام به کشاورزان

واژگان مناسب برای زبان آموزی: کشاورز، شخم زدن، بذر، تراکتور، ماشین های کشاورزی، داس، بیل، بیلچه، درو کردن

کاردستی:

– ساخت ابزار کشاورزی (بیل- داس) با استفاده از کاغذ رنگی
– ساخت ماکت مزرعه گندم و چسباندن گندم طبیعی (بر روی کاغذ A4)

نانوا

 1. آشنایی با شغل نانوایی و نانوا
 2. یاد گرفتن نام نان های مختلف
 3. آشنایی با ابزار و وسایل نانوایی
 4. احترام به نان نعمت خدای بزرگ و رعایت نکات بهداشتی در استفاده از نان
 5. دور نریختن و اصراف نکرن در استفاده از نان

واژگان مناسب برای زبان آموزی: نانوا، نانوایی، نان لواش، نان سنگک، بربری، تافتون، نان ماشینی، تنور

کاردستی:ساخت کولاژ نان

رفتگر

 1. آشنایی با رفتگر و شغل رفتگری به عنوان شغلی ارزشمند و مورد نیاز جامعه
 2. آشنایی با وسایل رفتگری
 3. آشنایی با نقش رفتگر در تمییزی و نظافت محیط
 4. چگونگی تلاش در حفظ نظافت محیط

واژگان مناسب برای زبان آموزی: رفتگر، جارو، کیسه زباله، تمیز کردن، نریختن آشغال، آشغال، سطل زباله

کاردستی:

– ساخت کولاژ رفتگر (جارو و سطل آشغال از کاغذ رنگی)
– ساخت و تزیین سطل آشغال با استفاده از بطری آب معدنی جهت استفاده ی آشغال های تراشه ی مداد

بازی خوب باید این ویژگی ها را داشته باشد:

 • بازی شغل بچه هاست
 • خلاقیت را در بچه ها تقویت کند.
 • فعالیت آن باعث تقویت هماهنگی حرکتی و عضلات در کودک شود.
 • تعامل و هم راهی کودک با هم سالان را تقویت کند و روحیه ی کار گروهی و در کنار جمع بودن را ایجاد نماید.
 • کودک را به خوبی سرگرم نماید.
 • به کودک آموزش بدهد و آگاهی های او را افزایش دهد.
 • مهارت های عملی کودک را زیاد کند.

همه ی بازی ها لزوما تمام این مشخصه ها را ندارند ولی هر چه بازی واجد تعداد بیشتری از این ها باشد بازی بهتر و کامل تری است.

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید