درباره کتاب آبی کوچولو: متنی لطیف و شاعرانه  دارد و توصیف هایی زیبا و هنرمندانه به ظرافت نقش و نگارهای ظروف چینی. پایان درخشان و شگفتی آور کتاب، کودک را به وجد می آورد که دوباره آن را از ابتدا مرور کند. آبی کوچولو در هر صفحه چیزی در توصیف خانه اش می گوید و ویل هم درباره ی شباهت خانه های شان.

جویباری که قل قل کنان از میان نیزارها عبور می کند و سیب هایی مانند توپ های آبی آسمانی فارغ از تصاویر کتاب، ذهن و تخیل کودک را پرواز می دهد. تصاویر کتاب گویای فرهنگ و هنر مردم چین است و کودک ضمن خواندن کتاب با فضا و هنر چین نیز آشنا می شود. گویی کتاب دریچه ای به سوی آبی نقش و نگاره های چین دارد.

معرفی کتاب آبی کوچولو
معرفی کتاب آبی کوچولو

نویسنده و تصویرگر: گی چپمن

مترجم: مهشید مجتهدزاده

ناشر: امیرکبیر، کتاب های شکوفه

سال نشر: ۱۳۸۹

گروه سنی: ۵ تا ۸ سال

قیمت: ۲۵۵۰ تومان

گزیده کتاب آبی کوچولو

آبی کوچولو گم شده بود. او فریاد کشید و مدت زیادی منتظر ماند. او می خواست به خانه برود. اما هیچ کس برای پیدا کردن او نیامد. بعد, سرانجام، پسری قدم زنان از جنگل بیرون آمد. جرینگ! پسر چوب دستی اش را انداخت. پسرک چشمش به کفش یک دختر کوچولوی آبی رنگ افتاد. او پرسیید: «تو کی هستی؟»

من آبی کوچولو هستم و نمی توانم خانه ام را پیدا کنم. پسر گفت: «من ویل هستم, خانه ات چه شکلی است؟»

فعالیت های مرتبط با کتاب آبی کوچولو

این کتاب می تواند بستر مناسبی برای انجام این فعالیت ها برای گروه سنی ۵ تا ۸ سال باشد:

آشنایی با نقش و نگارهای چینی

«یک بشقاب رنگ نشده و خام سفالی تهیه کنید و آن را در اختیار کودک قرار دهید. بعد از اینکه کودک روی آن نقاشی کشید می توانید تکه ای از آن را بشکنید و با کمک کودک آن تکه را بچسبانید و تعمیرش کنید.»

بشقاب سفالی ات را سفید کن و بعد گل ها, گیاه ها, درخت هایی که دوست داری روی آن بکش.
بسیاری از هنرمندان چینی با آبرنگ یا آب مرکب نقاشی می کنند. به فضای سبز و بازی مثل پارک برو و با آبرنگ یا آب مرکب فضای اطرافت را بکش.
با ابزاری مانند خودکار یک درخت بزرگ را با شاخه و برگ هایش بکش.

معماری

تو هم درباره ی خانه ات حرف بزن. چه رنگی است؟ چند طبقه؟ پنجره هایش چه رنگی هستند و …
می توانی آن را بکشی؟

  به دنبال کتاب مناسب برای گروه سنی متناسب کودکتان هستید؟ بخش معرفی کتاب سایت سرسره را دنبال کنید…

[irp posts=”17763″ name=”معرفی کتاب گوزن در کافی شاپ”]