مهد کودک لوح سفید برای کودکان بالای ۲ سال کارگاه مهارت های جسمی حرکتی برگزار می کند. این کارگاه روزهای سه شنبه و برای گروه سنی ۲/۵ تا ۳/۵سال، ساعت ۱۶ تا ۱۷ برگزار می شود. کارگاه مهارت های جسمی حرکتی برای کودکان شروع ترم جدید سه شنبه ۲۶دی ماه است.

زمان: روزهاى سه شنبه، ساعت ۱۶تا۱۷

مکان: مهد کودک لوح سفید

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ی ۲۲۳۸۶۵۹۴ تماس بگیرید.

کارگاه مهارت های جسمی حرکتی برای کودکان
کارگاه مهارت های جسمی حرکتی برای کودکان