پلکان کارگاه یک روزه ی مادر و کودک با عنوان ” من حیوانات را دوست دارم ” برگزار می کند.

کارگاه مادر و کودک با موضوع من حیوانات را دوست دارم این کارگاه یک روزه ی مادر و کودک برای کودکان ۱/۵ تا ۳ سال در نظر گرفته شده است.

کارگاه مادر و کودک با موضوع من حیوانات را دوست دارم
کارگاه مادر و کودک با موضوع من حیوانات را دوست دارم

مهلت ثبت نام کارگاه من حیوانات را دوست دارم تا ۲۷ بهمن ماه است.

زمان : ٢٩ بهمن ماه ساعت : ۱۰:۳۰ الی ۱۴
آدرس : مدرس,نلسون ماندلا(جردن), روانپور, پلاک ۳۰
برای ثبت نام و گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره ی ٠٩١٢۶۵٩٠٩٨۴ تماس بگیرید.