مهد کودک لوح سفید کارگاه مادر و کودک را با عنوان ۵ حس بودند، برای گروه سنی یک سال برگزار می کند. بازی های این کارگاه با تاکید بر ارزش و تاثیر تقویت حواس بر ادراک کودک طراحی شده است.

اهداف پیش بینی شده برای این کارگاه: ایجاد فرصت برای کنجکاوی و کشف، تقویت حواس پنجگانه ی کودک از طریق بازی، تجربه ی اجتماعی امن و دلپذیر برای کودک یک ساله کارگاه حواس پنجگانه برای گروه سنی ۱ تا ۲ سال در نظر گرفته شده است.

این کارگاه یک روز در هفته و دوشنبه ها، ساعت ۴ تا ۵ برگزار می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره ها ٢٢٣٨٧٩٠۴ و ٢٢٣٨۶۵٩۴ تماس بگیرید.

کارگاه مادر و کودک برای تقویت حواس پنجگانه
کارگاه مادر و کودک برای تقویت حواس پنجگانه

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید