خانه کودک تابان چترا کارگاه شیرینی پزی برگزار می کند. این کارگاه ۲۹ مردادماه، ساعت ۱۱ صبح برگزار می شود. کارگاه شیرینی پزی برای کودکان ۳/۵ تا ۶ ساله در نظر گرفته شده است.

زمان: ۲۹ مردادماه، ساعت ۱۱ صبح

کارگاه شیرینی پزی برای کوچولو ها
کارگاه شیرینی پزی برای کوچولو ها

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید