موسسه یویو کلاس های شاد مادر و کودک را برگزار می کند. کلاس های بازی های آموزشی، بیان اخلاق، مهارت های زندگی و مهارت حرکتی روپا است.

کلاس بازی های آموزشی: سه شنبه ها

۲ تا ۳ سال، ساعت ۱۴:۳۰-۱۵:۳۰

۳ سال به بالا، ساعت ۱۵:۱۵- ۱۶:۱۵

کلاس بیان خلاق: یکشنبه ها

۱۲ تا ۱۸ ماه، ۱۲:۳۰ -۱۳:۳۰

۱۸ تا ۲۴ ماه، ساعت، ۱۱-۱۲

کلاس مهارت های زندگی: چهارشنبه ها

۳ سال به بالا، ساعت ۱۴:۳۰-۱۵:۳۰

کلاس مهارت حرکتی روپا: دوشنبه ها

۳ تا ۴ سال، ۱۴:۳۰-۱۵:۳۰

۲ تا ۳ سال، ساعت ۱۱-۱۲

‏‎برای اطلاع از شرایط ثبت نام با شماره های ۴۴۸۰۶۷۵۴ و ۰۹۲۱-۰۹۳۶۲۱۲ تماس بگیرید.

موسسه یویو برگزار کننده کلاس های شاد مادر و کودک
موسسه یویو برگزار کننده کلاس های شاد مادر و کودک

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید