پس از ذکر مصادیق و عوامل که باعث نرفتن کودک به مدرسه می شد در قسمت پایانی به ذکر راهکارهایی برای درمان این مساله خواهیم پرداخت :

درمان
درمان مشکل امتناع از مدرسه ضروری است. این مهم است که به کودک کمک کنید که ریتم رشد طبیعی خود را حفظ کند تا با همسالان خود هماهنگ باشد. هر چه مدت زمان امتناع از رفتن به مدرسه طولانی تر شود، احتمال بیشتری دارد که شرایط در آینده پیچیده تر شده و این امتناع سخت تر درمان شود. اثرات عدم حضور در مدرسه عمیق و اثبات شده است و کو��کان را به لحاظ تحصیلی، اجتماعی و احساسی رنج خواهد داد.

همه چیز در مورد فرار کردن بچه ها از مدرسه (قسمت سوم و پایانی)
همه چیز در مورد فرار کردن بچه ها از مدرسه (قسمت سوم و پایانی)

راهکارهای اصلی درمان عبارتند از:
۱- ارزیابی روانپزشکی
این کار حتماً باید توسط متخصص اطفال و یا یک متخصص روانپزشک انجام شود، یک ارزیابی روانپزشکی برای تعیین علل بیولوژیکی و یا روانی مرتبط با عدم پذیرش مدرسه انجام می شود.

۲- روان درمانی کودک
تمرکز اصلی این درمان کمک به کودک برای بازگرداندن به مدرسه و ایجاد حس مشارکت در روال عادی اش است. این ممکن است شامل کاهش حساسیت و فرآیندی باشد که به طور آهسته و به تدریج سبب کاهش ترس از مدرسه برای کودک شود. پزشکان ممکن است از روش های آرامش بخش مانند مراقبت برای کاهش اضطراب استفاده کنند.

در روشهای درمانی شناختی-رفتاری نیز، افکار اغراق یا تحریف شده کودک در مورد مدرسه، خانه و یا همسالان، اصلاح می شوند. اگر فرزند نسبت به همسالانش عقب باشد؛ گام بعدی آموزش مهارت های اجتماعی و کمک به مدیریت آسیب هایی که کودک در خانه یا مدرسه تجربه کرده است. تمام این درمان ها باید یک تلاش هماهنگ ما بین پزشک، والدین، معلمان یا سایر کارکنان مدرسه باشند.

۳- خانواده درمانی
اگر استرس بیش از حد در خانه رواج دارد و عادی است، استفاده از این روش مفید است. کمک به کل خانواده برای تغییر نحوه رفتار در زمان فشار، اغلب نیاز به توجه به سیستم خانواده به طور کلی دارد و به همین منظور روانپزشک خانواده باید وارد عمل شود.

۴- درمان دارویی
داروها به تنهایی نمی توانند بیزاری از مدرسه را درمان کنند، اما در موارد حاد می توانند مفید باشند. اگر کودک در معرض افسردگی، اضطراب، یا رفتارهای انتحاری ناگهانی قرار داشته باشد، داروها در کاهش علائم موثرند.

بنابراین، بیایید مرور کنیم که پس از اعمال پروسه درمان چه اتفاقی برای تامی، سارا و سوزی افتاد.

تامی متوجه شد که مبتلا به حملات ترس و متعاقباً فوبیای مدرسه است. سوزی اضطراب جدایی داشت و سارا مکرراً در مدرسه می ترسید. هر سه نفر از طریق درمان با دقت و هماهنگ، طی یک سال گذشته پروسه بازگشت به مدرسه را به طور کامل و موفق گذراندند.
فراری بودن از مدرسه برای کودک و والدین بسیار ناراحت کننده است و مستلزم درمان و به تبع آن صرف مقدار مناسبی از زمان و تلاش است.

خبر خوب این است که درمان جواب خواهد داد و هر چه زودتر درمان ترس از مدرسه را آغاز کنید، بهتر خواهد بود.