خانه کودک روشنا کارگاهی با عنوان کارگاه بازی مادر دلسوز (تقویت تعامل کودک با مادر شاغل) برگزار می کند. این کارگاه ویژه والدین کودکان ۳ تا ۴ سال است. کارگاه بازی مادر دلسوز پنج شنبه ها ۲۶ بهمن ماه، ۳ و ۱۰ اسفند ماه در ساعات ۱۲ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۵ برگزار می شود. کارگاه بازی مادر دلسوز زمان: پنج شنبه ها ۲۶ بهمن ماه، ۳ و ۱۰ اسفند ماه مکان: خانه ی کودک روشنا آدرس: پاسداران، دشتستان هفتم، پلاک ۱۸ اهداف این کارگاه: چگونه کمبود حضور خود در کنار کودکانمان را جبران کنیم؟ آسیب ها و شناسایی نقش مداخله ی به هنگام در عرصه ی توانمندسازی مادران شاغل نقش بازی در ارتقای کیفیت روابط کادران با کودکان خود برای ثبت نام با شماره های زیر تماس بگیرید و یا به پذیرش خانه ی کودک روشنا مراجعه کنید. ۲۲۸۴۹۸۷۹ ۲۲۸۸۹۳۵۰

کارگاه بازی مادر دلسوز
کارگاه بازی مادر دلسوز