درباره کتاب بگذار فکر کنم: این کتاب برای آموزش حل مسائل و تصمیم گیری به فرزندان ماست. آن‌ ها بایستی از کودکی با مقوله‌ ای به نام قدرت انتخاب آشنا بشوند و بدانند به عنوان یک فرد حق تصمیم‌ گیری را موارد مختلف را دارند.

مشخصات کتاب بگذار فکر کنم

معرفی کتاب بگذار فکر کنم
معرفی کتاب بگذار فکر کنم

موضوع: آموزشی

نویسنده: معصومه یزدانی

گروه سنی: ۴ تا ۸ سال

ناشر: نردبان

۲۴ صفحه‎ ‎

چاپ دوم: ۱۳۹۶

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید