معرفی کتاب نقطه: واشتی فکر می کند هیچ چیز نمی تواند بکشد اما معلمش به او کمک می کند که خودش را باور کند. مشکل واشتی شاید مشکل خیلی از بچه هاست. بچه هایی که فکر می کنند نمی توانند و بلد نیستند چیزی بکشند و خود را باور ندارند. فقط کافی ست که کمک کنیم تا خودشان را باور کنند. آن وقت خلاقیتی را در وجودشان کشف می کنیم که شگفت زده مان می کند. این داستان به بچه هایی که غزت نفس کمی دارند کمک می کند تا بتوانند توانایی های شان را کشف کنند و از آن لذت ببرند.

معرفی کتاب نقطه
معرفی کتاب نقطه

نویسنده و تصویرگر: پیتر رینولدز

مترجم: اکرم حسن

ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

سال نشر: ۱۳۸۶

گروه سنی: ۵ و ۶ سال _ ۷ و ۸ سال _ ۹ و ۱۰ سال

گزیده کتاب نقطه
معلم واشتی روی برگه ی سفید او خم شد. گفت: «آهان! یک خرس قطبی در توفان برف» واشتی گفت: «خیلی مسخره است! من هنوز نمی توانم نقاشی بکشم!» معلم لبخندی زد: «خب, فقط یک خط, یا یک چیزی بکش و ببین تو را به کجاها می برد.» واشتی چنگ زد و ماژیکی برداشت و ضربه ی محکمی روی کاغذ زد: «بفرمایید!» معلم کاغذ را از روی میز برداشت و با دقت نگاهش کرد: «اوممممم» بعد کاغذ را به طرف واشتی گرفت و با مهربانی گفت: «حالا امضاش کن»

فعالیت های مرتبط با کتاب نقطه
این کتاب می تواند بستر مناسبی برای انجام این فعالیت ها برای گروه سنی ۵ و ۶ سال _ ۷ و ۸ سال _ ۹ و ۱۰ سال زیر باشد:

نقاشی
تو تا حالا با نقطه ها نقاشی کرده ای؟
با خط ها چطور؟ می توانی چند نقاشی با انواع خط ها بکشی؟
روی کاغذ تعدادی نقطه ی بزرگ و کوچک بکش. می توانی هر نقطه ای را به چیزی تبدیل کنی؟
می توانی فقط با نقطه گذاشتن آن هم با انگشتت یک نقاشی بکشی؟
به جز نقطه و خط با چه شکل دیگری هم می توانی نقاشی کنی؟

به دنبال کتاب مناسب برای گروه سنی متناسب کودکتان هستید؟ بخش معرفی کتاب سایت سرسره را دنبال کنید…

[irp posts=”18115″ name=”معرفی کتاب هفت چیز مهم”]