درباره کتاب خوابت نمی برد خرس کوچولو: شب است. خرس کوچولو به رختخواب رفته است تا بخوابد و خرس بزرگ کتاب می‌ خواند. اما خرس کوچولو خوابش نمی‌ برد و مرتب خرس بزرگ را صدا می‌زند و از تاریکی شکایت دارد. خرس بزرگ برایش چراغ می‌آورد تا مشکل او را حل کند. اما باز خرس کوچولو او را صدا می‌زند.

بارها این اتفاق می‌افتد و هر بار خرس بزرگ با حوصله کتاب مورد علاقه‌اش را بر زمین می‌گذارد و به خواسته‌ی خرس کوچولو توجه می‌کند. اما فقط مشکل تاریکی نیست که مانع خوابیدن خرس کوچولو می‌شود. بالاخره خرس بزرگ او را بغل می‌کند و توی تاریکی شب می‌رود تا ماه و ستارگان را به او نشان دهد. اما چیزی نمی‌گذرد که خرس کوچولو در آغوش گرم خرس بزرگ به خواب می‌رود.

این کتاب اولین جلد از مجموعه‌ پنج جلدی قصه‌ های خرس کوچک و خرس بزرگ است.

مشخصات کتاب خ‍واب‍ت‌ ن‍م‍ی‌ ب‍رد خ‍رس‌ ک‍وچ‍ول‍و

معرفی کتاب خوابت نمی برد خرس کوچولو
معرفی کتاب خوابت نمی برد خرس کوچولو

نویسنده: م‍ارت‍ی‍ن‌ وادل‌

مترجم: رض‍ی‌ ه‍ی‍رم‍ن‍دی‌

۳۲ صفحه

گروه سنی: ۳ تا ۶ سال

ناشر: اف‍ق‌

 

به دنبال کتاب مناسب برای گروه سنی متناسب کودکتان هستید؟ بخش معرفی کتاب سایت سرسره را دنبال کنید…

[irp posts=”18397″ name=”معرفی کتاب وروجک تازه وارد”]

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید