مرکز نوآوری پردیس علم و فناوری یکشنبه ۱۶ مهرماه همزمان با روز جهانی کودک کارگاه قصه، بازی، نمایش برگزار می کند. این کارگاه ویژه پیش دبستانی و دبستانی ها است.

زمان: یکشنبه ۱۶ مهرماه، ساعت ۱۷

مکان: پردیس علم و فناوری

آدرس: نوفل لوشاتو، بن بست مسعود سعد پلاک ۱۲

شماره تماس: ۶۶۷۰۶۰۶۹

در کارگاه قصه گویی، قصه ای را برای کودکان بازگو می کند، سپس آنها با وسایل ساده ساختن شخصیت های قصه را تجربه می کنند و در آخر خیال و واقعیت را در هم آمیخته و قصه را بازی می کنند. در این رویداد کودک جدا از تاثیرات غیرمستقیم مضمون داستان، مهارتهای شنیداری، خلاقیت در استفاده از ابزار ساده، کارگروهی و … را تجربه می کند.

کارگاه قصه، بازی، نمایش در روز جهانی کودک
کارگاه قصه، بازی، نمایش در روز جهانی کودک

نمایش ها و رویدادهای کودکانه این ماه را با این لینک دنبال کنید…