کارگاه تربیت جنسی ویژه والدین زیر نظر کارشناس ارشد روانشناسی خانم ماریه مرادی، نویسنده کتاب زنگ فلسفه برگزار می شود.

در طول مدت کارگاه کودکان ۶ ماه تا ۱.۵ در کلاس اموزش ابتدایی ماساژ کودک همراه پدر یا همراه و کودکان ۱.۵ تا ۳ سال در کارگاه خلاقیت و بازی زیر نظر مربی کارامد سرگرم می شوند. تا ارتباط موثر بین کودک و پدر و مادر برقرار شود.

زمان : جمعه ۲۴ دی ماه، ساعت ۴ تا ۵.۵ عصر

مکان : کلبه کودکی

نشانی : پاسداران ، نبش بهارستان نهم ، کافه دستوک ( کافه کلبه کودکی )

شماره تماس : ۸۸۰۷۶۶۵۲ و ۰۹۱۲۵۱۳۴۵۴۳ و ۰۹۳۵۵۳۴۲۰۹۷

کارگاه تربیت جنسی ویژه والدین
کارگاه تربیت جنسی ویژه والدین