خانه مادر و کودک ایرانی کارگاه آدم برفی کودکانه برگزار می کند.

گروه ۱ تا ۱/۵ سال: دوره علاقمندی

گروه ۱/۵ تا ۲ سال: دوره هوش و خلاقیت

گروه ۲ تا ۳ سال: دوره هوش و خلاقیت

گروه ۳ تا ۴ سال: دوره کودک خلاق

گروه ۴ تا ۵ سال: مادر در سالن انتظار حضور دارد

جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۷۷۸۶۵۵۸۷-۷۷۸۶۵۶۳۳

کارگاه آدم برفی کودکانه در خانه مادر و کودک ایرانی
کارگاه آدم برفی کودکانه در خانه مادر و کودک ایرانی

نمایش ها و رویدادهای کودکانه این ماه را با این لینک دنبال کنید…

[irp posts=”23393″ name=”کارگاه شب چله در ماندالا”]