نمایش مزرعه ننه جون به نویسندگی و کارگردانی فریبا دستوار در سرای محله فدک روی صحنه می رود.

نویسنده و کارگردان: فریبا دستوار

زمان: ۰۵ مرداد تا ۱۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰

مکان: سرای محله فدک

آدرس: نارمک، جانبازان غربی (گلبرگ)، میدان هلال احمر، ضلع شمالی، سرای محله فدک

بازیگران: محمدرضا راد، پوریا دادخواه، مرجان رضایی، نازنین فکرت، فریبا دستوار

خلاصه: ﭘﯿﺮزﻧﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ “ﻧﻨﻪ ﺟﻮن” ﺑﺎ ﻣﺮغ ﻫﺎ، ﻣﻮش و اﻻغ در ﻣﺰرﻋﻪ ای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. روزی ﭘﯿﺮزن ﻗﺼﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای دﯾﺪار دﺧﺘﺮش ﺑﻪ ده ﺑﺎﻻ ﺑﺮود و » «ﻣﺮغ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﻮش و اﻻغ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد، ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ روﺑﺎه در ﮐﻤﯿﻦ اﺳﺖ و…

نمایش مزرعه ننه جون
نمایش مزرعه ننه جون

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید