زمان : ۱۲ دی تا ۹ بهمن ما ۹۵

ساعت : ۱۹

مکان : فرهنگسرای ابن سینا

نشانی : شهرک غرب ، خیابان ایران زمین شمالی ، فرهنگسرای ابن سینا

شماره تماس : ۸۸۳۶۶۳۶۶

به گزارش سرسره ، این نمایش داستان گربه ای چاق به اسم « پشمک » است که در مزرعه‌ای زندگی می‌کند و دوست دارد مثل گارفیلد باشد ؛ این حس برای پشمک مشکلاتی را ایجاد می‌کند و … .

در این نمایش مهدی مقیمی اسفندآبادی ، میثم میثاقی ، مریم صیاد مقدم ، ملیحه مقیمی اسفندآبادی ، سمیه سلمانی و ریبا برجی فلاح ایفای نقش می کنند.

نمایش شاد پشمک در رویای گارفیلد زمان : ۱۲ دی تا ۹ بهمن ما ۹۵ ساعت : ۱۹ مکان : فرهنگسرای ابن سینا نشانی : شهرک غرب ، خیابان ایران زمین شمالی ، فرهنگسرای ابن سینا شماره تماس : ۸۸۳۶۶۳۶۶ به گزارش سرسره ، این نمایش داستان گربه ای چاق به اسم « پشمک » است که در مزرعه‌ای زندگی می‌کند و دوست دارد مثل گارفیلد باشد ؛ این حس برای پشمک مشکلاتی را ایجاد می‌کند و … . در این نمایش مهدی مقیمی اسفندآبادی ، میثم میثاقی ، مریم صیاد مقدم ، ملیحه مقیمی اسفندآبادی ، سمیه سلمانی و ریبا برجی فلاح ایفای نقش می کنند. Center map Traffic Bicycling Transit بیشتر بخوانید ...  نمایش من و در لجباز

نمایش شاد پشمک در رویای گارفیلد
زمان : ۱۲ دی تا ۹ بهمن ما ۹۵
ساعت : ۱۹
مکان : فرهنگسرای ابن سینا
نشانی : شهرک غرب ، خیابان ایران زمین شمالی ، فرهنگسرای ابن سینا
شماره تماس : ۸۸۳۶۶۳۶۶
به گزارش سرسره ، این نمایش داستان گربه ای چاق به اسم « پشمک » است که در مزرعه‌ای زندگی می‌کند و دوست دارد مثل گارفیلد باشد ؛ این حس برای پشمک مشکلاتی را ایجاد می‌کند و … .
در این نمایش مهدی مقیمی اسفندآبادی ، میثم میثاقی ، مریم صیاد مقدم ، ملیحه مقیمی اسفندآبادی ، سمیه سلمانی و ریبا برجی فلاح ایفای نقش می کنند.
Center map
Traffic
Bicycling
Transit
بیشتر بخوانید …  نمایش من و در لجباز