نمایشنامه خوانی چهارصد دستگاه

نمایشنامه خوانی چهارصد دستگاه

زمان : شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵
ساعت : ۱۷:۰۰
قیمت بیلیط : ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید الکترونیکی بیلیط : تیوال
مکان : فرهنگسرای نیاوران ، سالن گوشه

خیابان پاسداران ، بعد از سه راه اقدسیه ، روبروی پارک نیاوران ، خیابان فرهنگسرا
تلفن : ۲۲۲۸۷۰۸۱ ، ۲۲۲۹۹۷۳۰
این برنامه کاری از گروه نمایشی نارنجی است. این گروه چند سال است که تجربه نمایش های شاد و مفرح برای کودکان و خانواده هایشان دارد.
:  مینو فرشچی
:  سجاد آقابابایی
:  فاطمه سیدطالبی، مارال ایزدبخش، حمیدرضا پولادی، شیما دادمهر، رحمان اسلامی، محمدرضا فرجی
: سمانه مقیسه
: شیما دادمهر

اولین دوره نمایش نامه خوانی موضوعی بنیاد آفرینش های هنری نیاوران ۱۳۹۵

Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

بیشتر بخوانید …  شب چله با آوند