انتشارات فاطمی و کتاب های طوطی به مناسبت روز جهانی کتاب خریدن، به خریداران کتاب های این انتشارات ۲۰ درصد تخفیف می دهد. این تخفیف از سه شنبه ۱۳ شهریور ماه تا پنج شنبه ۱۶ شهریور ماه ادامه دارد.

زمان: ۱۳ تا ۱۶ شهریورماه

نشانی فروشگاه فاطمی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، تقاطع شهدای ژاندارمری

تخفیف ۲۰ درصدی انتشارات فاطمی به مناسبت روز جهانی کتاب خریدن
تخفیف ۲۰ درصدی انتشارات فاطمی به مناسبت روز جهانی کتاب خریدن