مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ورود به فضای مجازی بدون آموزش را سم مهلک دانست و افزود: خانواده ها بر استفاده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی نظارت کنند.

حجت‌الاسلام محمد صادق مهرابی گفت: آموزش و نظارت خانواده، ضرورت استفاده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی است.

 

نظارت خانواده ها بر استفاده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی
نظارت خانواده ها بر استفاده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی

وی گفت: فیلتر، پالایش و نظارت بر فضای مجازی در همه دنیا وجود دارد و در حال حاضر فیلترینگ هوشمند در کشور های پیشرفته رایج است. دشمن با تفکر غربی در فضای مجازی باعث بی بندوباری و ترویج خشونت می‌شود که باید فضای مجازی کشور مطابق با فرهنگ ایرانی اسلامی هدایت شود.

وی عنوان کرد: صیانت و نظارت در فضای مجازی باید جدی گرفته شود، خدمات توسعه پهنای باند و افزایش سرعت اینترنت در صورتی که با برنامه ریزی و مدیریت منطقی و اصولی نباشد منجر به تهدید جدی می‌شود.

وی افزود: اینترنت بدون فیلتر در حوزه کودک و نوجوان و خانواده نگران کننده است و ورود به فضای مجازی بدون آموزش اصولی سم مهلک است. مصونیت و ایمن سازی فضای مجازی راه کار منطقی تر است تا محدودیت کلی این فضا که می توان استفاده های مفیدی از آن صورت گیرد.