درباره کتاب هیولای خوش قلب: هیولای خوش قلب ماجرای هیولایی‌ ست که وارد شهری آرام و بی‌ اتفاق می‌ شود و تصمیم‌ هایی که مردم برای نگه‌ داشتن این موجود بزرگ و به‌ ظاهر ترسناک می‌ گیرند.

 متن داستان سراسر به ارزش‌ های زندگی توجه دارد. قضاوت، دوستی، صلح و معانی‌ ای از این دست در عمق داستان تنیده شده و کودک را با جان این ارزش‌ها آشنا می‌کند. تصویرهای زنده و متناسب با متن کتاب نیز خود جذابیتی دوچندان برای مخاطب کودک ایجاد می‌کند.

مشخصات کتاب هیولای خوش‌ قلب

معرفی کتاب هیولای خوش قلب
معرفی کتاب هیولای خوش قلب

نویسنده: ماکس فلتویس

مترجم: پریسا برازنده

ناشر: هوپا

سال نشر: ۱۳۹۵

گروه سنی: ۸ و ۹ سال

 

گزیده کتاب هیولای خوش‌ قلب: مردم تندی نزدیک شدند تا هیولا را ببینند. کشاورزها خشمگین فریاد زدند: لعنت بر دزدی که گندم‌ ها را خورده.
رییس پلیس گفت: صبر کنید، او قانون‌شکنی کرده و باید دستگیر شود. درستش همین است.
به این ترتیب دزد را گرفتند و به شهر آوردند. مردم شهر با تعجب به هیولا نگاه می‌ کردند و به‌خاطر دستگیری حیوان برای آتش‌ نشان‌ ها کف می‌ زدند. خیلی زود همه جمع شدند تا درباره‌ ی سرنوشت هیولا نظر بدهند.
پرفسور بسیار دانا شیشه‌ ی عینکش را پاک کرد و گفت: «این هیولا یک حیوان نادر است. حیف است که بمیرد.»