درباره  کتاب مردی که خودش را پیدا کرد: «جلوی چشمان آقاهه عینهو خیار سالادی ولو شد روی زمین و بلند نشد. رنگ صورت سپهر بدجوری پرید. به اطراف نگاه کرد. می‌خواست بداند کس دیگری هم شاهد صحنه جنایت بوده یا نه. عباس و اشکان و فراز از مخفیگاهشان بیرون آمدند. فراز که درازترین بچه گروه بود، دهانش را باز کزد و همان‌طور که همه را آب پاشی می‌کرد، گفت: «ای ول! کی زدش؟ مرده یا زخمی شده؟»

سوال عجیبی بود! مرده یا زخمی شده؟ عباس زل زد به پارسا و گفت «تو زدی‌اش؟» و چشمک زد.
پارسا که مثل گوشی موبایل بی‌صدا شده بود، به سپهر اشاره کرد. «این … این …»
عباس گفت: «با چی زدی که درجا تمام کرد؟» و دوباره چشمک زد، اما انگار کسی چشم و چار او را نمی‌دید. فراز گفت: «اگر مرده باشد؟»
موج صدایش ترس نداشت، ولی جوری حرف می‌زد که موهای سر و کله‌شان سیخ می‌شد. حتی پارسا که فرمانده بود.»

کتاب مردی که خودش را پیدا کرد دومین جلد از مجموعه رمان «گروه۱+۵» است.

معرفی کتاب مردی که خودش را پیدا کرد
معرفی کتاب مردی که خودش را پیدا کرد

نویسنده: فرهاد حسن زاده

تصویرگر: زینب حسینی

ناشر: قدیانی

۷۲ صفحه

 

 

 

به دنبال کتاب مناسب برای گروه سنی متناسب کودکتان هستید؟ بخش معرفی کتاب سایت سرسره را دنبال کنید…

[irp posts=”18446″ name=”معرفی کتاب فرانکلین فراموش می‌ کند”]