کارگاه مادر و کودک با عنوان لحظه های نخستین (تقویت حواس) در شش جلسه برای کودکان یک تا دو سال در موسسه پلکان برگزار می گردد.

مربی: راضیه دورانی

شروع دوره: بهمن ماه ۱۳۹۶

زمان: یکشنبه ها از ساعت ۱۲:۱۵ تا ۱۳:۳۰

هزینه دوره: ۲۲۰ هزار تومان

محل برگزاری: موسسه پلکان آدرس: مدرس-جردن-روانپور-پلاک ۳۰

شماره تماس برای ثبت نام ۰۹۱۲۵۵۸۵۲۷۵

کارگاه مادر و کودک تقویت حواس
کارگاه مادر و کودک تقویت حواس