گردشگران کوچک با همکاری موسسه مهر آیین به مناسبت روز جهانی کودک برای کودکان گروه سنی ۲ تا ۶ سال کارگاه بازی و شادی برگزار می کند.

این کارگاه پنجشنبه ٢٠ مهر، ساعت ۱۱/۳۰برگزار می شود.

در این کارگاه بازی و شادی، بازی هایی مانند تونل بازی، بارون بازی و البته بازی با بالشتکهای کوچک در انتظار کودکان است.

برای ثبت نام و هماهنگی با شماره های ٢٢٧۵٨٣١٠-٢٢٧۵٨٣١٨ تماس بگیرید.

کارگاه بازی و شادی برای کودکان ۲ تا ۶ سال
کارگاه بازی و شادی برای کودکان ۲ تا ۶ سال