از محصولات کاردستی کاغذی ژاپنی، درخت کاج اوریگامی کریسمس یکی از پرطرفدار ترین آنهاست.

درخت کاج اوریگامی یک مدل دوست داشتنی است. آن را با کاغذ سبز درست کنید و اگر دوست داشته باشید، بافتهای پیچیده تر نیز روی آن قابل اجراست. مانند شکلهای زیر:

کاردستی های کریسمس؛ درخت کاج اریگامی
کاردستی های کریسمس؛ درخت کاج اریگامی

ساخت این درختان کاج بچه ها عالی است و با طراحی خانه کوچک خوب هماهنگ است. به جهت همیاری بچه ها ما به ساخت ساده ترین آن بسنده خواهیم کرد.

۱- با یک کاغذ مربعی شروع کنید. جهت رنگی باید بالا باشد. از قطر تا کنید. خوب که رد انداختید تا را باز کنید. سپس این کار را از روی قطر دیگر انجام دهید.

 

درخت کاج اوریگامی ؛ کاردستی های کریسمس
درخت کاج اوریگامی ؛ کاردستی های کریسمس

۲- حال کاغذ را به سمت پشت بر گردانید. این بار کار مرحله یک را به جای قطر روی خط واصل وسط اضلاع انجام دهید.

درخت کاج اوریگامی ؛ کاردستی های کریسمس
درخت کاج اوریگامی ؛ کاردستی های کریسمس

۳- حال دو سر قطر را به سمت مرکز مربع و سر دیگر را به پایین بکشید تا شکل زیر ایجاد شود.

درخت کاج اوریگامی ؛ کاردستی های کریسمس
درخت کاج اوریگامی ؛ کاردستی های کریسمس

 

۴- از وسط ضلع پایین و راست یک تا ایجاد کرده و روی قطر بیاورید و مجددا تا را باز کنید.

درخت کاج اوریگامی ؛ کاردستی های کریسمس
درخت کاج اوریگامی ؛ کاردستی های کریسمس
درخت کاج اوریگامی ؛ کاردستی های کریسمس
درخت کاج اوریگامی ؛ کاردستی های کریسمس
درخت کاج اوریگامی ؛ کاردستی های کریسمس
درخت کاج اوریگامی ؛ کاردستی های کریسمس

۵- از روی خط تای ایجاد شده کاغذ رویی را بالا بیاورید و تا را معکوس نمایید، به صورت زیر :

درخت کاج اوریگامی ؛ کاردستی های کریسمس
درخت کاج اوریگامی ؛ کاردستی های کریسمس

۶- دو مرحله بالا را برای ۳ پره دیگر نیز تکرار نمایید.

۷- حال مطمئن باشید که پره ها هم اندازه بوده و زیر بالاترین آنها که به صورت تمام رنگ، پیداست، قرار دارند.

درخت کاج اوریگامی ؛ کاردستی های کریسمس
درخت کاج اوریگامی ؛ کاردستی های کریسمس

۸- همه مدل را حول خط تای زیر، تا کرده و باز کنید.

 

درخت کاج اوریگامی ؛ کاردستی های کریسمس
درخت کاج اوریگامی ؛ کاردستی های کریسمس
درخت کاج اوریگامی ؛ کاردستی های کریسمس
درخت کاج اوریگامی ؛ کاردستی های کریسمس

۹- حال درخت شما در همه جهات آماده است و خودش روی پای خود خواهد ایستاد.