تاتر خرگوشک ترسو پنج شنبه ۴ آبان ماه، ساعت ۱۷:۳۰ روی صحنه می رود.

تاتر خرگوشک ترسو
زمان: پنج شنبه ۴ابان ساعت ١٧:٣٠

مکان: جلال ال احمد شرق به غرب بعد از پل ازمایش

هزینه: هر نفر ۹ هزار تومان

خلاصه نمایش:

یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود غیر از خدای مهربون هیچکس نبود،یکی از روزهای خوب خدا خروشک با ترس و لرز داشت از دست گرگ فرار میکرد گرگ که میدید خرگوشک میترسه بیشتر اذیتش میکرد اما رسید روزی که خرگوشک با فکر و عقل و هوشش حساب گرگ رو رسید حالا میخوای بدونید چطوری؟پس به دیدن قصه ی ما بیایید…

تاتر خرگوشک ترسو
تاتر خرگوشک ترسو