مهدکودک برگ گل به کودکان ۳ تا ۹ سال مهارت های زندگی را آموزش می دهد. کارگاه آموزش مهارت های زندگی به کودکان بر پایه هوش های نه گانه برنامه ریزی شده است.

کارگاه آموزش مهارت های زندگی به کودکان
کارگاه آموزش مهارت های زندگی به کودکان

در این گارکاه موارد زیر بررسی می شود:

  • خودآگاهی
  • ارتباط موثر
  • روابط بین افرادی
  • همدلی
  • مقابله با استرس
  • تفکر نقاد
  • تفکر خلاق
  • حل مسئله
  • تصمیم گیری
  • کنترل خشم

برای هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این کارگاه می توانید با شماره تماس ۰۹۳۳۷۴۳۷۴۰۰ تماس بگیرید.