احمد کوشا بیان اینکه آسم در کودکان و نوجوانان شایع ترین بیماری است و علت اصلی غیبت کودکان از مدرسه است، افزود: شیوع آسم در ایران در کودکان و نوجوانان ۱۰ درصد و در بالغین ۹ درصد است.

مدیرکل دفتر بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت، از مرگ سالانه ۴ میلیون انسان در جهان براثر بیماری های مزمن تنفسی خبر داد و گفت: آسم، علت اصلی غیبت کودکان از مدرسه است.

دکتر احمد کوشا در همایش روز جهانی آسم در بیمارستان امام خمینی(ره)، اظهارداشت: یک و نیم میلیارد نفر در جهان مبتلا به این بیماری هستند.

آسم در کودکان ؛ علت اصلی غیبت کودکان از مدرسه
آسم در کودکان ؛ علت اصلی غیبت کودکان از مدرسه

وی با بیان اینکه آسم در کودکان و نوجوانان شایع ترین بیماری است و علت اصلی غیبت کودکان از مدرسه است، افزود: شیوع آسم در ایران در کودکان و نوجوانان ۱۰ درصد و در بالغین ۹ درصد است.

مدیرکل دفتر بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت، ادامه داد: برنامه های پیشگیری وزارت بهداشت از بیماری های تنفسی در حال اجراست و در سطح کلان با همکاری های بین بخشی میتوان جهت گیری برنامه ها را به سمتی برد که با کاهش مواردی همچون آلودگی هوا ، کاهش بیماری های تنفسی را فراهم کنیم.

کوشا گفت: ۴ درصد بار بیماری ها در دنیا مربوط به مشکلات تنفسی است. این بیماری ها ۷درصد مرگ ها را در جهان تشکیل می دهد.

وی افزود: ۴ اقدام اساسی برای مهار آسم و بیماری های تنفسی افزایش دانش همگانی، افزایش همکاری های بین بخشی، ایجاد نظام ثبت و مراقبت و استاندارد سازی خدمات تشخیصی و درمانی و مراقبتی است.

مدیرکل دفتر بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت بر کاهش مصرف دخانیات و قلیان تاکید کرد و گفت: افزایش مالیات بر دخانیات و نظارت بر مراکز توزیع و مصرف قلیان می تواند در این روند تاثیر بسزایی بگذارد.

شعار امسال روز جهانی آسم «هوای پاک، تنفس بهتر» نامگذاری شده است.

[irp posts=”12421″ name=”علائم آسم در کودکان و نوزادان”]