شعر کودکانه ماه های زمستان ؛ آموزش فصل زمستان : آموزش چهارفصل به کودکان و آموزش ماهها به کودکان را از دوران پیش دبستانی با کودک شروع کنید . امروز برای اموزش ماه های این فصل برای شما شعری آماده کرده ایم.

شعر کودکانه آموزش فصل زمستان

شعر زمستون برای بچه ها

شعر کودکانه ماه های زمستان ؛ آموزش فصل زمستان به کودکان
شعر کودکانه ماه های زمستان ؛ آموزش فصل زمستان به کودکان

الستون و ولستون باز اومده زمستون

سه ماه فصل پاییز تمومه بچه ها جون

فصل پاییز سراسر مهر و آبان و آذر

حالا ما این سه ماه را گذاشتیمش پشت سر

پرنده ها هراسون از سردی زمستون

باید دونه بریزیم تو لونه ها براشون

چرخ چرخ عباسی خدا منا نندازی

باهم دیگه همبازی آدم برفی میسازیم

شب ها دراز و بلند دی و بهمن و اسفند

بــــاز آمــده زمــســــتان
این فصــل سردِ سرسخت
زنـــــبـورک بیــــــچــــاره

یـــخ زد روی بـــند رخــــت
گنجشـــک بــرخود لرزیـد
تــا ننـــه ســرمــا را دیــــد
دســت سرد زمــسـتـان

تمام گلها رو چید
باغ از ترس زمستان
چشمان سبـزش را بست
بـــرفِ ســرد زمـــستان
روی چشمانــش نشست

از سوز و ســــرمای برف
گنجشــــک و بـاغ خوابیدند
در خـــوابِ چشمــانشان
هردو بـــهــــار را دیدند

امیدوارم  ای شعر را  به عنوان شعر مهدکودک فصل زمستون برای بچه ها بخوانید . برای خواندن شعر چهار فصل و آموزش چهار فصل به کودکان باما همراه باشید:

شعر آموزش چهار فصل به کودکان

 

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید