نوزادان به مهارت نداشتن در غذا خوردن و قورت دادن میزان زیادی هوا در هنگام شیر خوردن مشهور هستند. شیر دادن طبیعی به نوزادان میزان نیاز به خالی کردن باد گلو را کاهش می دهد، با این وجود بسیاری از نوزادان برای آزاد کردن هوای مازاد قورت داده پس از شیر خوردن، به کمک نیاز دارند. برای اینکه به نوزاد خود کمک کنید باید بدانید تا کی باد گلویش را خالی کنید، چه راه هایی برای اینکار وجود دارد و چگونه به هضم غذای آن ها کمک کنید.

راهکار اول:

وضعیت نوزاد هنگام آروغ زدن

آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید
آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید

١_ نوزاد را روی سینه یا شانه‌ی خود نگه دارید. بگذارید تا نوزادتان چانه اش را روی شانه ی شما تکیه دهد و در این حین با یک دست نوزادتان را نگه داشته و دست دیگر را به آرامی بر پشت نوزاد بکشید و یا آرام ضربه بزنید.
-در این حالت بهتر است ایستاده باشید یا صاف بنشینید. همچنین می توانید روی یک صندلی گهواره ای نشسته و آرام تکان بخورید.
-حتما حوله ای روی شانه و پشت خود بیاندازید تا بزاق دهان بچه لباس های شما را لکه دار نکند.

آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید
آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید

٢_ شانه ی خود را آرام روی شکم نوزاد فشار دهید.
نوزاد را مقابل سینه و شانه‌ی خود بگیرید و وی را به قدری بالا نگه دارید که شانه‌ی شما بتواند روی شکم نوزاد آرام فشار وارد کند. این حرکت به آزاد شدن هوای درون شکم نوزاد کمک می کند. با یک دست خود به آرامی بر پشت نوزاد ضربه بزنید و با دست دیگر نوزاد خود را نگه دارید.

-حواستان باشد نوزادتان بیش از حد خم نشده باشد و بتواند به راحتی نفس بکشد.
-این حالت برای نوزادان ۴ ماهه به بالا که کنترل بیشتری روی نگه داشتن سر و گردن خود دارند بهتر است.
-حوله ای روی شانه و پشت خود بیاندازید تا بزاق دهان یا استفراغ بچه لباس های شما را لکه دار نکند.

آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید
آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید

٣- باد گلوی نوزاد را به حالت نشسته خالی کنید.
نوزاد را در حالتی قرار دهید که روی ران یا زانوی شما نشسته و صورتش به سمت شما قرار نداشته باشد. چانه ی نوزاد را گرفته و آن را آرام تکان دهید و ساعد همان دست را روی سینه‌ی نوزاد تکیه دهید. با دست دیگر نیز آرام بر پشت نوزاد ضربه بزنید تا باد گلویش خالی شود.

-حواستان به حالت دستتان باشد، مطمئن شوید دستتان به گلوی نوزاد فشار نمی آورد و مانع نفس کشیدنش نمی شود.
-این حالت برای نوزادان ۴ ماهه به بالا که کنترل بیشتری روی نگه داشتن سر و گردن خود دارند بهتر است.
-حوله ای روبه روی نوزاد و روی پایتان قرار دهید تا بزاق دهان یا استفراغش در اطراف پخش نشود.

آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید
آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید

۴_ نوزاد خود را به روی شکمش بخوابانید.
نوزاد را در حالی که صورتش به سمت زمین قرار دارد به روی پای خود بخوابانید و مطمئن شوید که عمود بر بدن شما خوابیده است.با یک دست خود چانه ی نوزاد را گرفته و با دست دیگر به آرامی بر پشتش ضربه بزنید.
-سر نوزاد را کمی بالا تر از بدنش نگه دارید تا خون در آن جمع نشود.

آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید
آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید

۵_زانو های نوزاد را در درون شکمش خم کنید.
اگر نوزادتان بدخلقی می کند احتمال دارد که گاز در شکمشان هم جمع شده و باید از پایین نیز خارج شود. برای کمک به آن ها نوزاد را به پشت بخوابانید و به آرامی زانو هایش را تا سینه اش بالا بیاورید. این کار به آن ها کمک می کند تا هوای درون شکم را از دو طرف خارج کنند اما بیشتر به خروج هوا از پایین کمک می کند.

آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید
آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید

۶_منعطف باشید
اگر با انجام یک روش موفق نشدید، روش دیگری را امتحان کنید. نوزاد شما به خاطر آناتومی ای که دارد ممکن است به یک روش بیش از بقیه پاسخ دهد. همچنین بدن نوزاد با رشدش تغییر می کند و ممکن است روشی که در گذشته برای شما کارساز بوده دیگر جوابگو نباشد. خوشبختانه اکثر نوزادان پس از گذشت ۴تا ۶ ماه، دیگر نیازی به خارج کردن باد گلو نخواهند داشت.

راهکار دوم:

زمان خارج کردن باد گلو

آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید
آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید

١_ در هنگام شیر دهی چند ضربه ی آرام به پشت نوزاد بزنید.

نیاز است تا در هنگام شیر دهی نیز چند ضربه پشت نوزادان بزنید، چرا که هنگام شیر خوردن میزان زیادی هوا هم قورت می دهند. این کار به آن ها کمک می کند تا هوایی که در مری آن ها جمع شده خارج شود. همچنین این عمل به آن ها کمک می کند تا راحت تر غذا بخورند و بعد از آن بد خلقی نکنند. هرچند اگر نوزاد شما راحت و خشنود به نظر می رسد، به شیر دهی ادامه دهید.

-هنگام شیر دادن با شیشه، بعد از هر ۶٠ تا ٩٠ میلب لیتر باد گلوی نوزاد را خالی کنید.
-باد گلوی نوزادانی را که از پستان شیر میخورند، هنگامی که آن ها را از یک پستان به دیگری منتقل می کنید خالی کنید.
-به طور کلی باد گلوی نوزاد را هر ١۵-٢٠ دقیقه یکبار خالی کنید.

آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید
آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید

٢_ هنگامی که کودک شما بدخلقی میکند باد گلویش را خالی کنید.

اگر نوزادتان شروع به گریه کرده بود یا از شیر خوردن سر باز می زد، احتمال دارد که به آروغ زدن احتیاج داشته باشد. در هنگام شیر دهی، خالی کردن باد گلو به طور منظم از بدخلقی نوزاد جلوگیری میکند. هر چند هر نوزاد با سرعت مخصوص به خود شیر می خورد و ممکن است نیاز باشد تا نوزاد به شما بفهماند که نیاز دارد آروغ بزند.

بیشتر بخوانید: خانه روانشناسی سرسره

-اگر نوزاد شما هنگامی که شیر دهی را قطع می کنید شروع به گریه میکند، شیر دهی را ادامه دهید. گریه ی نوزادان موجب قورت دادن هوای بیشتر می شود که باعث شده بیشتر احساس ناراحتی کنند.

آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید
آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید

٣_بادگلوی نوزادتان را پس از شیر دهی خالی کنید.

اکثر نوزادان پس از شیر خوردن به چند ضربه‌ی آرام به پشت خود نیاز دارند. معمولا در این مدت نوزادان حدود ١٨٠ میلی لیتر شیر طبیعی یا شیرخشک را به همراه میزانی زیادی هوا قورت داده اند. حتی اگر بدخلقی نکنند، شما باید بعد از هر وعده باد گلوی آن ها را خالی کنید. این کار به آن ها کمک می کند تا هوایی که ممکن است بعدا در معده جمع شود را خالی کنند.

-اگر نوزاد شما تا ۴ دقیقه پس از شیر خوردن آروغ نزند، شما باید دست به کار شوید.
-نوزادان بعد از ۴-۶ ماهگی دیگر نیازی به خالی کردن باد گلو نخواهند داشت.

آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید
آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید

۴_ در طول شب، باد گلوی نوزادی که بدخلقی می کند را خالی کنید.

اگر نوزادتان در طول شب بدخلقی کرده اما هیچ علاقه ای به غذا خوردن نشان نمی دهد، احتمال گاز در معده اش جمع شده. بلند کردن آن ها و کمک کردن بهشان در خالی کردن باد گلو می تواند باعث شود تا احساس بهترب داشته باشند.

آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید
آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید

۵_ به نوزاد کمک کنید تا از عوارض رفلاکس معده (GERD) خلاص شود.

این بیماری هنگامی رخ می دهد که عضله ی مری نوزاد ضعیف است یا به درستی کار نمی کند. این مشکل باعث می شود تا اسید معده بالا آمده و در دهان بریزد. این فرآیند می تواند دردناک و ناراحت کننده باشد که موجب بدخلقی نوزاد می شود. با خالی کردن باد گلوی نوزاد به طور منظم می توان عوارض این بیماری را کاهش داد.

-اگر نوزاد شما از GERD رنج می برد سعی کنید به هنگام بدخلقی باد معده اش را خالی کنید.
-اگر عوارض این بیماری موجب ناراحتی نوزاد یا کمبود اشتها یا موجب سرفه و تف کردن بیش از هد نوزاد می شود، با پزشک خود صحبت کنید.

راهکار سوم:

کمک به فرآیند هضم نوزاد

آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید
آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید

١_ قرار دهی نوزاد در حالت مناسب

یکی از راه هایی که از بلع هوای بیش از حد توسط نوزاد جلو گیری می کند، نحوه ی قرار گیری آن ها همگام شیر خوردن است به طوری که تکیه گاه محکمی در آغوش والد داشته باشند. سعی کنید تا به نوزاد به صورت نشسته شیر دهید یا او را در زاویه‌ی ۴۵ درجه ای قرار دهید. همچنین باید وزن پستان را هم در نظر بگیرید و آن را به گونه ای نگه دارید که نوزاد بتواند خودش را دور آن قرار دهد، نه اینکه از آن آویزان باشد. اینکار موجب ایجاد تکیه گاهی راحت برای نوزاد شده و بلع هوا توسط نوزاد را به حداقل می رساند.

آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید
آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید

٢_ سعی کنید به طور طبیعی به نوزاد شیر دهید.

نوزادانی که از پستان شیر می خورند کمتر با مشکل باد گلو مواجه می شوند. دلیل اصلی این اتفاق، کنترل جریان شیر توسط نوزاد است که به آن ها این اجازه را می دهد که که راحت تر بین نفس کشیدن و بلعیدن خود هماهنگی ایجاد کنند. شیر در بطری ها با سرعت بیشتری جاری می شود که نوزادان از کنترل آن عاجزند و این موجب می شود میان جرعه هایی که می نوشند، هوا را نیز ببلعند.

-بطری ها و سری های متفاوتی را امتحان کنید. بعضی از بطری ها دارای سری‌ای با زاویه ی خاص هستند یا بسته ای درون خود دارند که موجب کاهش هوای بلعیده شده توسط نوزاد می شوند. سری های متفاوت نیز می‌تواند بر هوای بلعیده شده تاثیر‌گذار باشد. شما می توانید با استفاده از سری هایی با سوراخ کوچک تر سرعت شارش شیر را کاهش دهید تا نوزادتان با سرعت کمتری شیر را ببلعد.

آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید
آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید

۳_ اگر کودکتان بدخلقی می کرد شیر دادن را متوقف کنید.

اگر دارید به کودکتان شیر می دهید و او بدخلقی می کند، بهتر است به شیر دادن ادامه ندهید. اگر کودک هنگام شیر خوردن در حال گریه باشد هوای بیشتری را خواهد بلعید که این باعث ناراحتی بیشتر نوزاد خواهد شد.
-اگر نوزادتان بیش از حد هوا ببلعد ممکن است استفراغ کند.

آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید
آنچه باید درباره آروغ زدن نوزادان بدانید

۴_ به نوزاد خود گوش دهید.

بعضی از نوزادان ممکن است فارغ از هر کاری که بکنید، نیاز به خالی کردن باد گلو داشته باشند. ممکن است با سرعت بالایی شیر و در این حین هوا را ببلعند یا سرعت شارش شیر مادر برای نوزاد بیش از حد کنترلش باشد. به همین دلیل، واجب است تا به حرکات نوزاد خود توجه کنید. اگر بدخلقی می کنند شیردهی را متوقف کنید و کمک کنید تا باد گلویشان را خالی کنند اما اگر بدخلقی نمی کنند بهتر است به شیر دادن ادامه دهید.

-اگر نوزادتان به طور مداوم بدخلق است، ممکن است از GERE یا درد شکم رنج می برد. اگر فکر می کنید که نوزادتان به این بیماری ها مبتلاست، حتما با متخصص کودکان در این باره مشورت کنید.
-استفراغ کردن برای نوزادان امری طبیعیست و نباید موجب نگرانی شما باشد. هرچند اگر فکر می کنید نوزادتان بیش از حد معمول استفراغ می کند یا به نظر ناراحت می رسد و یا کمتر غذا می خورد، حتما با متخصص کودکان تماس بگیرید.

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید