اولویت اصلی برای اکثر زوجینی که رویای داشتن یک خانواده را دارند، داشتن فرزند سالم است. بسیاری از آنها نمی توانند کار خاصی در این زمینه انجام دهند، اما حقیقت این است که تمایل اندکی نسبت به یک جنسیت خاص دارند. شاید شما قبلاً دو بچه همجنس داشته باشید و برای سومین فرزند بخواهید نوع دیگر را نیز داشته باشید. به هر حال، هر کس حق دارد امید و آرزو داشته باشد. در این مطلب شما را با روش های انتخاب جنسیت فرزند آشنا می کنیم.

روش های انتخاب جنسیت فرزند
روش های انتخاب جنسیت فرزند

در طول چندین قرن، زوج ها در سرتاسر جهان سعی کرده اند تا از طرق بی شماری از ترفندهای مبهم، بر جنس فرزندشان تاثیر بگذارند. هیچ کدام از اینها، روش های اثبات شده ای نیستند، اما اکنون که علم پیشرفت می کند، ممکن است بتوانید راه آن را پیدا کنید. تا همین اواخر قرن بیستم، راه خاصی وجود نداشت. اما علم انتخاب جنسیت به وجود آمد و نقش مهمی را در این سالها ایفا کرد.

روش های تکنولوژیک انتخاب جنسیت

۱- تست ژنتیک قبل از لقاح

تنها راه قابل اطمینان برای تضمین انتخاب جنسیت با دقت ۱۰۰٪، PGD است. این به دلیل این واقعیت است که جنین قبل از قرار دادن در رحم مادر، برای جنسیت مورد آزمایش قرار می گیرد. با استفاده از تکنیک های IVF، پزشکان با خارج کردن تخمک از زن و بارور کردن آنها با اسپرم، عمل لقاح را در آزمایشگاه شبیه سازی می کنند. پس از سه روز، کروموزوم ها تجزیه و تحلیل می شوند و پس از آن پزشک یک جنین از جنس مورد نظر را در رحم مادر قرار می دهد.

۲- MicroSort

این تکنیک که بر اساس نظریه های مرتب سازی اسپرم است، در حال حاضر تحت آزمایش بالینی FDA قرار دارد. این روش شامل جداسازی کروموزوم X و کروموزوم Y در اسپرم با استفاده از رنگ فلورسنت، اشعه لیزر و ابزاری موسوم به جریان سایتومتر است. لحظه ای که اسپرم تقسیم می شود، نمونه به رحم منتقل شده و بارورسازی با استفاده از روش های تکنولوژیک مانند لقاح آزمایشگاهی، انجام می گیرد.

روش های انتخاب جنسیت فرزند
روش های انتخاب جنسیت فرزند

۳- روش اسپین (چرخاندن)

روش اسپین از این ایدئولوژی استفاده می کند که کروموزوم X ای که اسپرم حامل آن است و باعث تولید دختران می شود، سنگین تر از کروموزوم Y موجود در اسپرم است که باعث تولد پسران می شود. در این روش اسپرمها در یک سانتریفیوژ چرخانده می شوند. اسپرم های حامل X یا اسپرم تولید کننده دختر در پایین لوله آزمایش جمع می شوند، در حالی که حاملهای Y در مرکز لوله آزمایش جمع می شوند.

۴- روش اریکسون

از آنجایی که کروموزوم هایY یعنی اسپرم تولید کننده پسر در مقایسه با اسپرم تولید کننده دختر یعنی X، شناگران سریع تری هستند، این روش بر نرخ شناور بودن آنها تمرکز دارد. اسپرم یک مایع سنگین و ضخیم است. وقتی اسپرم ها به سمت پایین حرکت می کنند، پزشکان اسپرم هایی را که زودتر به پایین می رسند، جذب می کنند. با توجه به نرخ شناوری سریع تر، می توان آنها را کروموزوم Y فرض کرد.

اگر هنوز ترجیح می دهید این کار را به شیوه های سنتی انجام دهید، تعدادی از روش های طبیعی برای انتخاب جنسیت دلخواه شما وجود دارد، اما به طور کلی، آنها هنوز ثابت نشده اند! آنها را فقط محض سرگرمی ذکر می کنیم: روش های طبیعی انتخاب جنسیت
– برای داشتن یک پسر، ادویه را به رژیم خود اضافه کنید
– خوردن مقدار زیادی از لبنیات برای داشتن یک پری دختر
– …. اما فارغ از شوخی، داشتن یک کودک سالم باعث موفقیت و خوشحالی والدین می شود. این گفته می شود که هیچ راهی برای اطمینان از داشتن فرزند با جنسیت انتخابی شما وجود ندارد. اما اگر شما در مورد جنسیت فرزندتان، قصد استفاده از یکی از روش های علمی اثبات شده را دارید؛ نه فقط به تمایلتان، بلکه باید به موجودی جیبتان نیز رجوع کنید، زیرا این روشها، در حال حاضر بسیار گران هستند.