قصه “کفاش و سه کوچولو”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره کمک کردن قصه شب "کفاش و سه کوچولو": کفاش ماهری بود که هر نوع کفشی را می دوخت و...

قصه “برفی کلاه سر چه کسی گذاشت”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره عاقبت گول زدن قصه شب "برفی کلاه سر چه کسی گذاشت": در جایی دور، در جنگلی زیبا، سه تا...

حلقه گل با بشقاب کاغذی

حلقه گل قشنگی که امروز درست میکنیم را میتوانید پشت در خانه یا اتاق خوابتان آویزان کنید که نمای خیلی خوشگلی به خانه می...

۴ بازی که به کودک راستگویی را یاد می‌دهد

در این مطلب ۴ بازی آموزش می دهیم که انجام آنها به کودک راستگویی را می آموزد و یاد می دهد به هیچ وجه...

قصه “قهر و آشتی”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره قهر و آشتی قصه قهر و آشتی: شب بود. همه جا تاریک بود. زری در رختخوابش دراز کشیده بود...

قصه “وقتی که برف آمد”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره کمک کردن قصه شب "وقتی که برف آمد": کوچه پر از برف بود. بچه‌ها توی کوچه برف بازی می‌کردند....

قصه علی کوچولو و ترس از سلمانی

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره ترسیدن از سلمانی علی کوچولو داشت توی حیاط دنبال توپش می دوید. صدای مادرش را از توی اتاق شنید:...

قصه “باغ تد”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره نا امیدی قصه شب "باغ تد": عمو قورباغه در باغش بود که قورباغه جوانی به نام تد قدم‌ زنان...

قصه “تخم پرنده”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره دوست داشتن قصه شب "تخم پرنده": تخمی به سپیدی برف توی مزرعه‌ ای افتاده بود. هیچ کس نمی‌ دانست...

قصه “اژدهای سیاه و هواپیما”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره نترسیدن قصه شب اژدهای سیاه و هواپیما: پسر کوچولویی با مادرش سوار هواپیما شده بود. او به همراه مادرش...

بیشتر بخوانید