بچه های عزیز امروز یه شعر زیبا گل روی شاخه زیباست براتون اوردم امیدوارم کلی لذت ببرید. بچه های خوب به گل ها دست نزنید گل توی شاخه زیباست . اگر اون هارو بکنید زود غمگین و پژمرده میشن . باغبان ها کلی زحمت میکشن تا گل ها رشد کنند و باغچه رو خوش بو کنند.پس این شعر زیبا رو با هم بخونیم و قول بدیم که گل ها را نچینیم.

 

شعر گل روی شاخه زیباست

   با مادرم رفتم به پارک

یه گل چیدم

شعر گل روی شاخه زیباست
شعر گل روی شاخه زیباست

زنبوره اومد ، رو گل نشست

من ترسیدم

صدا زدم: مامان مامان،

این زنبوره

می خواد منو نیش بزنه

دستمو آتیش بزنه

بیا برس به داد ِ من

مامانم اومد، زنبوره پرید

رفت میون باغچه ی گل

نشست روی یه شاخه گل

وزوزی کرد،

شیره ی گل را خورد و رفت.

مامان جونم، گفت عزیزم

گلها را نچین

 رو شاخه اونها را ببین

گل همیشه قشنگه

رو شاخه ها قشنگتر

خوشگل و شاداب می مونه.

یه تابلو  توی پارک دیدم

این جمله روش نوشته بود:

« گلها را نچین ، گل روی شاخه زیباست.»

اون روز تو پارک می گشتم

گلها را نگاه می کردم

به مادرم  می گفتم:

گل خونه ی پروانه هاست

هدیه ی زیبای خداست

من گلها را نمی چینم

گل روی شاخه زیباست.

نویسنده: مهری طهماسبی دهکردی

[irp posts=”21286″ name=”شعر کودکانه گنجشکک اشی مشی”]

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید