احتمال تمایل به مصرف مواد مخدر و نوشیدنی های الکلی در جوانان بیشتر است و امکان دارد این عادت ها در بزرگسالی نیز آن ها را همراهی کنند. در این مقاله علل اعتیاد در نوجوانی و روش های پیشگیری از آن را بررسی می کنیم.

چرا پرهیز از مصرف مواد مخدر در دوران نوجوانی مهم است؟

ممانعت از مصرف مواد مخدر و نوشیدنی های الکلی در نوجوانان به آن ها کمک می کند که مرحله حساسی از زندگی شان را پشت سر بگذارند.
تحقیقات نشان داده اند که احتمال دچار شدن به اعتیاد در کسانی که در دوران جوانی مصرف مواد مخدر را شروع کرده اند، بیشتر است. هدف بازداری از  نوجوانان، اغلب تنها به تعویق انداختن اولین مصرف مواد مخدر یا نوشیدنی های الکلی است تا زمانی که، بلوغ عقلی نوجوان به حدی رسیده باشد که بتوانند مسئولیت پذیرانه تصمیم بگیرند. اگر از آشنایانتان، نوجوانی هست که مواد مخدر مصرف می کند، ما می توانیم به شما کمک کنیم.

علل اعتیاد در نوجوانی و روش های پیشگیری از آن
علل اعتیاد در نوجوانی و روش های پیشگیری از آن

عواقب منفی مصرف مواد مخدر در نوجوانان

بسیار مهم است که اعتیاد فرزندتان را دست کم نگیرید. برخی ممکن است با بزرگتر شدن از این عادت دست بردارند اما آن ها هم امکان دارد که به عواقب منفی اعتیاد گرفتار شوند، که عبارتند از:
• مشکلات سلامت روحی شامل: افسردگی و اضطراب
• ضعیف یا قطع شدن روابط با دوستان و خانواده
• مشکلات سلامت جسمانی
• مشکلات آموزشی و اخراج موقت از مدرسه
• در نهایت منتهی شدن به سازمان های بازپروری جوانان

جوانانی که ممکن است در خطر اعتیاد باشند

بر طبق آمار برخی از نوجوانان ممکن است بیشتر در خطر اعتیاد باشند. شناسایی کسانی که در خطر اند، می تواند در تامین حمایت های بازدارنده برای جوانانی که بیشتر به کمک نیاز دارند مفید باشد. خطر اعتیاد جوانان به مواد مخدر در آن هایی بیشتر است که:

در حال تجربه دوره های انتقالی هستند

انتقال از دوره ابتدایی به راهنمایی و راهنمایی به دبیرستان به این معنی است که نوجوانان اغلب تحت فشار ها و تاثیر های جدید قرار می گیرند. نوجوانان کم سن و سال تر ممکن است برای یکرنگ شدن با جمع های بزرگسال، تشویق به مصرف مواد مخدر بشوند و وارد شدن به گروه های جدید نیز می تواند آن ها را با نوجوانانی که مواد مخدر مصرف می کرده اند، آشنا کند.

از اختلالات روحی رنج می برند

افسردگی، اضطراب و دیگر مشکلات روحی ممکن است در سن پایین نمود کنند. در بیشتر موارد احتمال مصرف مواد مخدر در کسانی که با این مشکلات رو برو هستند، بیشتر است.

تاثیر مثبتی از بزرگسالانشان دریافت نکرده اند

نوجوانانی که خانواده های از هم پاشیده و نامناسب داشته اند، به ندرت از عواقب مصرف مواد مخدر آگاه اند. علاوه بر این احتمال مصرف مواد مخدر در نوجوانانی که در مجاورت خانواده یا سرپرست هایی هستند که سابقه مصرف مواد را داشته اند، بیشتر است.

موفقیت روش های بازدارنده در نوجوانان

نمایندگی های دولتی، رهبران جامعه و مقامات آموزش و پرورش، همیشه به دنبال راه های جدیدی برای بازداری نوجوانان از مصرف مواد مخدر هستند. اگر چه اعتیاد در نوجوانان هنوز هم یک مشکل کشوری است اما نرخ مصرف مواد مخدر در نوجوانان در دهه اخیر کاهش یافته است، که به این معناست که روش های بازدارنده، نه در خلاص شدن کامل از اعتیاد بلکه کاهش نرخ آن موثر بوده اند.

دو نکته با اهمیتی که گفته می شود تاثیر زیادی در بازداری مصرف مواد مخدر در نوجوانان دارند، عبارتند از: آموزش و دخالت خانواده

آموزش خطرات مصرف مواد مخدر و نوشیدنی های الکلی به نوجوانان

مغز نوجوانان به سرعت در حال رشد است، به همین دلیل منجر به رفتار های غیر قابل پیش بینی می شود. تحقیقات نشان داده است که تا سن بیست و پنج سالگی مغز به طور کامل بالغ نمی شود و بزرگترین تغییرها در حین رشد، در دوران نوجوانانی روی می دهند، به همین دلیل نوجوانان همیشه آمادگی روحی لازم برای گرفتن بهترین تصمیم ها، برای سلامتی و آینده خودشان را ندارند.

علل اعتیاد در نوجوانی و روش های پیشگیری از آن
علل اعتیاد در نوجوانی و روش های پیشگیری از آن

آموزش جوانان درباره خطرات مصرف مواد مخدر و نوشیدنی های الکلی می تواند به آن ها کمک کند که تصمیمات بهتری بگیرند. برخی از برنامه های آموزشی که در حال حاضر در حال اجرا هستند مبتنی بر سه بخش مجزا هستند تا برای انواع دانش آموزان موثر باشند. این بخش ها در باب پیشگیری از اعتیاد در نوجوانی عبارتند از:

فراگیر

این آموزش های ابتدایی برای تمام جوانان صرف نظر از سابقه یا پتانسیل مصرف مواد مخدر در آنان، طراحی شده اند. برنامه های فراگیر، مهارت های فردی و اجتماعی و مقاومت در برابر مواد مخدر را در چند جلسه مختصر هفتگی، آموزش می دهند.

گزینشی

این برنامه های مداخله کننده برای دانش آموزانی طراحی شده اند که به خاطر عوامل خانوادگی، شخصیتی یا اجتماعی در خطر مصرف مواد مخدر هستند. آموزش های گزینشی، جوانان را از خطرات مصرف مواد مخدر مطلع می کنند.

نمایان شده

دانش آموزان در برنامه آموزشی نمایان شده، از قبل نشانه های مشکلات رفتاری را از خود بروز داده اند. برنامه های نمایان شده کمتر بر بازداری از مصرف مواد مخدر و بیشتر بر کاهش یا کنترل مصرف تمرکز دارند.

دخالت کردن خانواده در زندگی جوانان

خانواده، بیشترین تاثیر را بر اعتیاد به مواد مخدر در نوجوان دارد. احتمال وابستگی به مواد مخدر در جوانانی که در خانواده هایی بزرگ شده اند که با آن ها درباره خطرات مصرف مواد مخدر و نوشیدنی های الکلی صصحبت می کنند، کمتر است. برخی از روش هایی که والدین می توانند به کمک آ نها، کم کم افکار ضد اعتیادی قوی را به فرزندانشان القا کنند، عبارتند از:

الگو و سرمشق قرار دادن

والدین می توانند با مصرف به اندازه و درست، یا پرهیز از مصرف مواد اعتیاد آور، الگویی برای فرزندانشان باشند، شامل: کاهش مصرف نوشیدنی های الکلی و پرهیز از رانندگی پس از مصرف نوشیدنی های الکلی. راننده های برگزیده (رانندگانی که سوگند می خورند در زمان رانندگی نوشیدنی الکلی مصرف نکنند)، پیام قدرتمندی را درباره اهمیت رانندگی نکردن، در حین مستی به جوانان می رسانند.

برطرف کردن سوء تفاهم ها

نوجوانان ممکن است این فکر را در خود بپرورانند که همه نوشیدنی های الکلی می خورند یا اینکه برخی از مواد مخدر بی ضرر هستند. بسیار مهم است که والدین از این افکار و عقاید آگاه باشند و آن ها را از تصور غلطشان در مورد اعتیاد در نوجوانی آگاه کنند.

تشویق به ایجاد ارتباط آزاد و رک

جوانان باید با والدین احساس راحتی کنند تا بتوانند همه چیز را با آن ها در میان بگذارند. از قبیل پرسش درباره مصرف مواد یا الکل. که این احساس راحتی، زمانی شروع می شود که والدین سر صحبت را با بحث درباره مصرف مواد با فرزندشان باز کنند و به آن ها نشان بدهند که صحبت کردن درباره این موضوع ممنوع نیست.

اجتناب از رسانه هایی که مصرف مواد مخدر را خوب و زیبا جلوه می دهند و آگاه کردن کودک از این ادعاهای دروغ

فیلم ها، برنامه های تلویزیونی، و بازی های ویدیویی ممکن است، تصویر خوب و زیبایی از مصرف مواد مخدر جلوه بدهند. هر وقت که امکان داشت، بهتر است که سعی کنید تاثیراتی که این برنامه ها در زمینه ی اعتیاد در نوجوانی گذاشته اند را از بین ببرید، اما رفع کردن تمام این تاثیرات امکان ندارد. والدین باید درباره پیام هایی که این رسانه ها منتقل می کنند، با فرزندانشان صحبت کنند و به آن ها کمک کنند تا بفهمند که چرا این مواد در دنیای واقعی آن طور که در این فیلم ها نشان داده شده است، بی ضرر یا سرگرم کننده نیستند.

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید