اگر دختری دارید که در دوران بلوغ به سر می برد و پرخاشگر است این مطلب را از دست ندهید.در اینجا چند راهکار به شما پیشنهاد می شود که چگونه با پرخاشگری دوران بلوغ آن برخورد کرده و آن را کنترل کنید. تغییرات دوران بلوغ دختران قسمت ۱: دختر نوجوان شما در...
نیاز به مقابله با خطرات مخصوصاً از سوی غریبه ها یکی از ضروری ترین نیازهای کودکان است. لذا برنامه محافظت از آنها در برابر سوء استفاده افراد چه آشنا و چه غریبه را باید در ذهن داشته باشید که یکی از برنامه های کلیدی این موضوع، مبحث آگاهی دادن...