در این مقاله دکتر کارلوویتز بسیاری از تکنیک ها و تمرین های درمان کجی گردن نوزاد را شرح می دهد.

قبل از شروع لطفا توجه کنید : تمرین های کششی که در این مقاله معرفی شده، برای معالجه کجی گردن به سمت راست است. شما می توانید به راحتی با جایگزین کردن هر راست ، با چپ و هر چپ ، با راست این آموزش ها را برای کجی گردن به سمت چپ نیز استفاده کنید. با سرسره همراه باشید تا راههای سفت شدن گردن نوزاد برای هر یک از سمت های راست یا چپ را به شما آموزش دهیم:

حرکات اصلاحی برای درمان کجی گردن نوزاد
حرکات اصلاحی برای درمان کجی گردن نوزاد

تمرینات کششی و جایگذاری در زمان بازی

انجام این تمرین های کششی ، بغل کردن و حمل کردن درست کودک و جایگذاری مناسب کودک در هنگام بازی می تواند به حل مشکل کجی گردن کمک کند.
بهترین محل ورزش برای گردن گرفتن نوزاد، روی فرش است. فرزندتان را پشت بخوابانید. اگر روی زمین نشسته اید می توانید بچه را همین طور که به پشت خوابیده و زانوهایش را جمع کرده است ،در آغوشتان بگیرید.

خم کردن به طرفین

دست راستتان را روی سمت راست سر کودک قرار دهید. با دست چپتان ، شانه راست او را پایین نگه دارید. به آرامی گوش چپش را به سمت شانه چپش خم کنید.

حرکات اصلاحی برای درمان کجی گردن نوزاد
حرکات اصلاحی برای درمان کجی گردن نوزاد

کودک را برای سی ثانیه ، همان اندازه که برای او قابل تحمل است ، در این وضعیت نگه دارید و دوتا چهار بار آن را تکرار کنید. این تمرین را سه تا چهار بار در روز انجام دهید.

چرخاندن سر (برای کجی گردن به سمت راست)

دست چپتان را روی شانه راست کودک قرار دهید. دست راست را روی سر او پیاله کنید. از دست چپتان برای نگه داشتن چانه او استفاده کنید.

حرکات اصلاحی برای درمان کجی گردن نوزاد
حرکات اصلاحی برای درمان کجی گردن نوزاد

به آرامی بینی کودکتان را به طرف شانه راست او بچرخانید.

او را برای سی ثانیه در این وضعیت نگه دارید و دو تا چهار بار آن را تکرار کنید. این تمرین را سه تا چهار بار در روز انجام دهید.

جایگیری در هنگام بازی

بازی کردن در حالت به پهلو خوابیده:کودکتان را به گونه ای قرار دهید که بتواند در حالت به پهلو خوابیده بازی کند.

حرکات اصلاحی برای درمان کجی گردن نوزاد
حرکات اصلاحی برای درمان کجی گردن نوزاد

این جایگیری به نیروی جاذبه نیز اجازه می دهد که بخشی از کار کش دادن عضلات گردن و آوردن دست ها به قسمت میانه بدن را برعهده بگیرد .آوردن دست ها به قسمت میانه بدن ،گام مهمی در پیشرفت تغذیه، هماهنگی بین چشم و دست و دیگر بخش های بدن فرزند شما است.

بازی کردن در حال خوابیده به شکم

مهم است که وقتی کودکتان بیدار است، او را برای بازی کردن ، به شکم بخوابانید. این کار به او کمک می کند تا بیاموزد که چگونه حرکات سرش را کنترل کند.

حرکات اصلاحی برای درمان کجی گردن نوزاد
حرکات اصلاحی برای درمان کجی گردن نوزاد

وقتی که کودکتان به شکم خوابیده است ، اسباب بازی ها را به گونه ای قرار دهید که مجبور شود صورتش را به سمت راست بچرخاند.

حرکات اصلاحی برای درمان کجی گردن نوزاد
حرکات اصلاحی برای درمان کجی گردن نوزاد

وقتی کودکتان به شکم خوابیده و در حال بازی کردن است ، می توانید به او کمک کنید که سرش را به سمت چپ بچرخاند.

در آغوش گرفتن نوزاد

کودکتان را به گونه ای بغل کنید که رویش به سمت مقابل و در وضعیت به پهلو خوابیده باشد و گوش راستش به بازو راستتان تکیه داده باشد. بازویتان را بین گوش و شانه کودک قرار دهید تا به برطرف شدن گرفتگی عضلات کمک کند. می توانید با کمک بازویتان سر او را از شانه تان دور کنید و تمرین کشش به طرفین را انجام دهید. بازو چپتان را بین پاهای کودک قرار دهید تا بتوانید او را نگه دارید و شانه راستش را با دست چپتان بگیرید.

حرکات اصلاحی برای درمان کجی گردن نوزاد
حرکات اصلاحی برای درمان کجی گردن نوزاد

تا حد امکان کودکتان را اینگونه بغل کنید .در صورتی که او تحمل انجام تمرینات کشش از طرفین در حالت به پشت خوابیده را ندارد می توانید از این جایگیری برای برطرف کردن گرفتگی عضلات استفاده کنید.

توصیه های دیگر( برای درمان کجی گردن نوزاد به سمت راست)

• اسباب بازی ها را به گونه ای نگه دارید ،که کودکتان مجبور شود به سمت بالا و راست خود نگاه کند.
• کودکتان را به گونه ای در تخت خواب قرار دهید که مجبور شود برای دیدن اتفاقات بیرون ، سرش را به سمت راست بچرخاند.
• در هنگام شیر دادن به کودک او را به گونه ای قرار دهید که سرش به سمت راست چرخیده باشد.
• وقتی کودکتان را روی شانه خوابانده اید او را به گونه ای قرار دهید که سرش به سمت راست چرخیده باشد.
• وقتی در ماشین نیستید ، کودک را در صندلی کمربند دار به عنوان محلی برای زمان بازی ، قرار ندهید.
• متخصص کودک به شما روش های قنداق کردن را خواهد آموخت تا کمک کند که سر کودکتان در وضعیت طبیعی قرار بگیرد.
• اگر کودکتان آماده است ، متخصص کودک می تواند به شما نشان دهد که چطور او را به انجام حرکات کششی گردن تشویق کنید تا عضله های گردنش کش بیایند و قوی شوند.

اگر با وجود انجام این تمرین ها بهبودی در کودک شما ایجاد نشد، با یک متخصص مشورت کنید.

[irp posts=”210″ name=”گردن گرفتن نوزاد ؛ روند ۱ تا ۶ ماهگی”]

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید