مامان باباهای عزیز از قصه درمانی چقدر میدانید؟ پیشنهاد میشود حتما شرکت کنید.

زمان: ۲۳ تیرماه ۱۳۹۹

برای ثبت نام  و اطلاعات بیشتر با این شماره ها تماس بگیرید: ۳۲۹۴۲۷۸۰۲ -۳۲۶۱۶۰۳۱۴۱ – ۳۲۵۰۴۶۰۰

قصه-درمانی
قصه-درمانی

نمایش ها و رویدادهای کودکانه این ماه را با این لینک دنبال کنید…

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید