قصه ای کودکانه و آموزنده درباره زرنگی نابجا

آفریقا یکی از پنج قاره بزرگ جهان است. بیشتر مردمی که در این قاره زندگی می کنند سیاه پوست هستند. در این قاره بیشتر از هشتصد زبان و گویش وجود دارد. در افریقا دین ها و مذهب های مختلفی وجود دارد. مانند اسلام، مسیح و آنیمیسم (جاندار شمردن پدیده های طبیعت). همچنین بعضی از مردم هم بت پرست هستند. آفریقا زادگاه افسانه ها و هنر های بسیاری است. افسانه زیر یکی از آنهاست. 

قصه شب”مارمولک و خرگوش”: فکر نمی کنم قصه مارمولک را که چطور خرگوش را شکست داد، شنیده باشید. این مارمولک، خیلی پرکار بود و یک شمشیر تیز هم داشت که هر محصولی را برایش خرد می کرد. 

همیشه کافی بود که مارمولک چیزی به شمشیر بگوید تا شمشیر خودش کار را درست انجام دهد و اما، خرگوش زیرک که چنین شمشیری نداشت، بسیار دلش می خواست صاحب آن شمشیر بشود. به همین دلیل پشت بوته ای پنهان شد و طرز کار شمشیر را تماشا کرد و تصمیم جدی گرفت که صاحب آن بشود. 

زرنگی نابجا
زرنگی بد

اینم بخون، جالبه! قصه “جیرتدان”

یک روز مارمولک جای دوری رفته بود. خرگوش دزدانه جستی زد و شمشیر را برداشت و از خوشحالی خندید، با خودش فکر کرد که کلمات مخصوص را می داند و وقتی به کار ببرد، شمشیر برایش کار می کند. پس مثل مارمولک تکرار کرد: «گوو، ای، تل» و شمشیر کارش را شروع کرد و هر چیزی را که سر راهش بود قطع و خرد کرد. 

شمشیر همین طور جلو می آمد تا اینکه به آذوقه زمستانی خرگوش رسید و همه را ریز ریز کرد. 

خرگوش با صدای بلند فریاد زد: «گوو، ای، تل» و حرکت شمشیر تندتر شد و حتی یک برگ کاهوی سالم هم باقی نگذاشت. 

حالا مارمولک بود که پنهان شده بود و وضع خرگوش را نگاه می کرد و می خندید. او با خودش می گفت: «خرگوش عزیز خیال می کردی خیلی زرنگ و باهوش هستی؟»

اتفاقا خرگوش، مارمولک را دید. برای همین او را صدا زد و گفت: «این شمشیر را متوقف کن.»

مارمولک گفت: «این شمشیر مال من است. باید بگویی شمشیر خودت را متوقف کن.» 

خرگوش گفت: «بله. بله، بسیار خوب. شمشیرت را متوقف کن. وگرنه با این وضع زمستان گرسنه می مانم.»

مارمولک با خنده گفت: «شمشیر با شنیدن «گوو، ای، تل» تندتر کار می کند.»

باید می گفتی گوو، ای، پم» و همچنان که میخندید گفت: «گوو، ای، پم» و شمشیر متوقف شد. 

نویسنده: ویرجینیا همیلتون

مترجم: پوپک جوان

برگرفته از کتاب “قصه هایی برای خواب کودکان”

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید