سازمان فضایی ایران به مناسب هفته جهانی فضا برگزار میکند:

  • کارگاه آموزشی معدن‌کاوی فضایی ویژه کودکان.
  • در این کارگاه با کودکان همراه خواهیم شد و به معدن‌‌کاوی در فضا خواهیم کرد.
  • شرکت در این کارگاه آنلاین برای تمام کودکان ایران آزاد و رایگان است.

مدرس: شهرزاد میرسلطانی

زمان: شنبه ۱۹ مهر‌ماه ۱۳۹۹

ساعت: ۱۷ الی ۱۸

برای شرکت در این کارگاه میتوانید به یکی از لینک‌های قید شده در پوستر مراجعه کنید و جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت سازمان فضایی ایران www.isa.ir مراجعه کنید.

 

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید