در این مقاله به موضوعات زیر پرداخته شده است.

  • دلایل کمبود اعتماد به نفس در دانش آموزان اعم از کودکان و نوجوانان
  • انواع اعتماد به نفس
  • و چگونگی ساختن آن ها

یکی از مراجعان گفت می خواهد یک کانال راه اندازی کند که به مردمی کمک میکند که دیدی یکسان را با یکدیگر به اشتراک می گذارند و همکاری می کنند، از او پرسیده شد “خب چه چیزی جلوی تو را می گیرد؟” او اعتراف کرد که “اعتماد به نفس کمی دارم”!

علت عدم اعتماد به نفس در کودکان

طی چند دقیقه بعد، او و چهار دوستش به روانشناس پیوستند تا درباره ی دلایل این که چرا کودکان و نوجوانان ممکن است در انجام کارهایی که دوست دارند در زندگی شان انجام دهند، کمبود اعتماد به نفس داشته باشند، صحبت کنند.

به هر حال، این یک واقعیت است. بسیاری افراد از “ترس از دست دادن” رنج می برند.

امروزه بسیاری از والدین سخت کار می کنند تا کم کم به فرزندشان اعتماد به نفس را بفهمانند. فرزندانشان را تحسین می کنند، برای شرکت کردن در تیم فوتبال به آن ها نشان افتخار می دهند، با معلمین شان برای یک سری نمرات خاص صحبت می کنند و به آن ها می گویند که بسیار باهوش هستند.

در واقع مصمم هستیم تا با بالا بردن اعتماد به نفسشان، عزت نفسشان را افزایش دهیم. اما پس چرا به درستی نتیجه نمی دهد؟

دلایل کمبود اعتماد به نفس در کودکان

دو نوع اعتماد به نفس

“بوید وارتی” می گوید که انواع مختلفی اعتماد به نفس وجود دارد که آن را به طور واضح در دانش آموزان هم می بینیم.

بوید داستان زندگی خودش را می گوید. او میگوید در آفریقا توسط خانواده ای بزرگ شده که محلی را برای نگه داشتن حیوانات وحشی درست کرده بودند. خانواده اش همیشه به فرزندانشان اهمیت می دادند اما مراقبشان نبودند.

آزادی کمی که داشتند باعث شده بود مهارت تصمیم گیری در او و برادر و خواهرانش، به خوبی پرورش یابد. به همین خاطر او اظهار داشته است که دو نوع اعتماد به نفس وجود دارد:

  1. یک نوع که از تجربه ای منفی در گذشته، شکست خوردن و اغلب تجربه ی حادثه ای منفی برای کودک به وجود می آید.
  2. نوعی که با قرار گرفتن در موقعیت هایی که همیشه اشتباه هستند، و کودکانی که یاد می گیرند زیرک باشند و مشکلات را حل کنند، به وجود می آید.

بوید نوشته است “البته که والدین ما هیچوقت نمیخواستند ما را در خطر قرار دهند، از ما در برابر هر چیزی دفاع می کردند و قبل از آن که اجازه دهند صدمه ای به ما برسد، خودشان را فدا می کردند. اما آن ها ما را آزاد گذاشته بودند و دائما از ما محافظت نمی کردند”.

علل کمبود اعتماد به نفس در کودکان

ایجاد اعتماد به نفس اشتباه

هدف والدین، معلم و مربی این است که وقتی کودک یا نوجوانی تحت مراقبت و آموزش آن ها است، اعتماد به نفس هم پیدا کند. اما به نظر می رسد که شکست خورده ایم! زیرا ما ناخواسته تلاش به ایجاد نوعی اعتماد به نفس اشتباه کرده ایم!

• اعتماد به نفس اشتباه در واقع از هیچ تلاشی نکردن و فقط دیدن افرادی که این کار را می کنند به وجود می آید.
• اعتماد به نفس اشتباه از شنیدن این که “تو فوق العاده هستی” بدون آن که واقعا کار فوق العاده ای انجام داده باشد می آید.

ما احساس می کنیم که جلوگیری از حوادث بد، اعتماد به نفس را زیاد می کند. اما این کار ممکن است فقط نتیجه معکوس دهد. زمانی که ما دانش آموزان را از عواقب فراموش کردن رضایت نامه ی والدین، لباس ورزشی یا دیگر مسئولیت ها نجات می دهیم، یکی از این دو اتفاق می افتد:

  1. آن ها مفهومی اشتباه از اعتماد به نفس را یاد میگیرند. یعنی زمانی که به دنیای واقعی وارد می شوند، جایی که استاد و کارفرما هایشان نجاتشان نمی دهند، فقط ضربه می خورند.
  2. کم کم احساس می کنند که واقعا چیزی ندارند، زیرا مهارت هایشان را امتحان نمی کنند و از خطرات، شانه خالی می کنند.

بنابراین، اعتماد به نفسی که ایجاد کردنش آسان است، خیلی جواب نمی دهد. این نوع اعتماد به نفس، تنها از کلمات و احساسات ما ایجاد می شود!

این نوع اعتماد به نفس، ضعیف است، کم کم از بین می رود و ساختگی است. در حالی که نوع درست اعتماد به نفس، قوی است، باقی می ماند و واقعی است.

علت عدم اعتماد به نفس در کودکان

ما از معلمان و والدین خواهش می کنیم در طول سال تحصیلی جدید، متعهد شوید تا اعتماد به نفسی درست در دانش آموزان ایجاد کنید، اعتماد به نفسی که به آن ها اجازه دهد حتی گاهی گیر کنند یا شکست بخورند اما آنچه می خواهند را به دست آورند و نشان دهند. ممکن است از آنچه که دانش آموزان واقعا می توانند انجام دهند شگفت زده شویم.

شک۱۲ نداشته باشید که در نهایت، آنها مدیرانی مسئولیت پذیر و با اعتماد به نفس خواهند شد.

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید