هفته سی و نهم بارداری
بارداری > هفته به هفته هفته سی و نهم بارداری بچه ی شما به اندازه ی یک هندوانه است.   حدودا ۵۶ سانتیمتر طول، ۳.۲ کیلوگرم وزن! حدودا ۵۶ سانتیمتر طول، ۳.۲ کیلوگرم وزن! ۱ هفته باقی مانده! بچه شما در هفته سی و نهم بارداری در یک نگاه مغز بزرگ بچه درحالیکه بدن جنین شما دیگر به سرعت رشد...
هفته سی و هشتم بارداری
بارداری > هفته به هفته ۸ هفته سی و هشتم بارداری بچه ی شما به اندازه ی یک هندوانه است   حدودا ۵۵ سانتیمتر طول، ۲.۹ کیلوگرم وزن! حدودا ۵۵ سانتیمتر طول، ۲.۹ کیلوگرم وزن! ۲ هفته باقی مانده! بچه شما در هفته سی و هشتم بارداری در یک نگاه می بینمت! چشمان جنین شما ممکن است در این لحظه آبی،...
هفته سی و هفتم بارداری
بارداری > هفته به هفته هفته سی و هفتم بارداری بچه ی شما به اندازه ی یک هندوانه است.   حدودا ۵۳ سانتیمتر طول، ۲.۹ کیلوگرم وزن! حدودا ۵۳ سانتیمتر طول، ۲.۹ کیلوگرم وزن! ۳ هفته باقی مانده! بچه شما در هفته سی و هفتم بارداری در یک نگاه مراسم رونمایی از لباس اگر بچه ی شما در این هفته...
هفته سی و ششم بارداری
بارداری > هفته به هفته هفته سی و ششم بارداری بچه ی شما به اندازه ی یک طالبی خیلی بزرگ است.   حدودا ۵۲ سانتیمتر طول، ۲.۷ کیلوگرم وزن! حدودا ۵۲ سانتیمتر طول، ۲.۷ کیلوگرم وزن! ۴ هفته باقی مانده! بچه شما در هفته سی و ششم بارداری در یک نگاه دوست داشتنی در این هفته بچه ی شما بیشتر...
هفته سی و پنجم بارداری
بارداری > هفته به هفته هفته سی و پنجم بارداری بچه ی شما به اندازه ی یک خربزه است   ۵۱ سانتیمتر طول، ۲.۵ کیلوگرم وزن! ۵۱ سانتیمتر طول، ۲.۵ کیلوگرم وزن! ۵ هفته باقی مانده! بچه شما در هفته سی و پنجم بارداری در یک نگاه کرم ابریشمی در پیله به دلیل فضای کمتری که حالا در رحم شما...
هفته سی و چهارم بارداری
هفته سی و چهارم بارداریهفته سی و چهارم بارداریبارداری > هفته به هفته هفته سی و چهارم بارداری بچه ی شما به اندازه ی یک آناناس است   حدودا ۵۰ سانتی متر طول، ۲.۲ کیلوگرم وزن! حدودا ۵۰ سانتی متر طول، ۲.۲ کیلوگرم وزن! ۶ هفته باقی مانده! بچه شما در هفته سی و چهارم بارداری در یک...
هفته سی و سوم بارداری
بارداری > هفته به هفته هفته سی و سوم بارداری بچه ی شما به اندازه ی یک طالبی شیرین است   حدودا ۴۸ سانتیمتر، ۲ کیلوگرم وزن! حدودا ۴۸ سانتیمتر، ۲ کیلوگرم وزن! ۷ هفته باقی مانده! بچه شما در هفته سی و سوم بارداری در یک نگاه نواحی نرم صفحات استخوانی در جمجمه ی بچه ی شما همچنان انعطاف...
هفته سی و دوم بارداری
بارداری > هفته به هفته هفته سی و دوم بارداری بچه ی شما به اندازه ی یک کاهو است   حدودا ۴۸ سانتیمتر طول، ۱.۸ کیلوگرم وزن! حدودا ۴۸ سانتیمتر طول، ۱.۸ کیلوگرم وزن! ۸ هفته باقی مانده! بچه شما در هفته سی و دوم بارداری در یک نگاه اندام های بچه تکمیل شده است تمامی اندام های اصلی بچه...
هفته سی و یکم بارداری
بارداری > هفته به هفته هفته سی و یکم بارداری بچه ی شما به اندازه ی یک نارگیل است   حدودا ۴۶ سانتیمتر طول، ۱.۵ کیلوگرم وزن! حدودا ۴۶ سانتیمتر طول، ۱.۵ کیلوگرم وزن! ۹ هفته باقی مانده! بچه شما در هفته سی و یکم بارداری در یک نگاه اتصالات مغزی اتصالات مغزی جنین شما با سرعت زیادی در حال...
هفته سی ام بارداری
بارداری > هفته به هفته هفته سی ام بارداری بچه ی شما به اندازه ی یک کدو است   حدودا ۴۳ سانتی متر طول، ۱.۴ کیلوگرم وزن! حدودا ۴۳ سانتی متر طول، ۱.۴ کیلوگرم وزن! ۱۰ هفته باقی مانده! بچه شما در هفته سی ام بارداری در یک نگاه مغز چروکیده ی بچه  سطح مغز بچه شروع به چروک خوردن...