هفته سی و نهم بارداری
هفته سی و نهم بارداریبچه ی شما به اندازه ی یک هندوانه است. حدودا ۵۶ سانتیمتر طول، ۳.۲ کیلوگرم وزن! ۱ هفته باقی ماندهبچه شما در هفته سی و نهم بارداری مغز بزرگ بچهدرحالیکه بدن جنین شما دیگر به سرعت رشد نمی کند، اما مغز او به رشد سریع خود ادامه می...
هفته سی و هشتم بارداری
هفته سی و هشتم بارداریبچه ی شما به اندازه ی یک هندوانه است حدودا ۵۵ سانتیمتر طول، ۲.۹ کیلوگرم وزن!حدودا ۵۵ سانتیمتر طول، ۲.۹ کیلوگرم وزن! ۲ هفته باقی ماندهبچه شما در هفته سی و هشتم بارداری می بینمت!چشمان جنین شما ممکن است در این لحظه آبی، خاکستری یا قهوه ای باشند...
هفته سی و هفتم بارداری
هفته سی و هفتم بارداریبچه ی شما به اندازه ی یک هندوانه است حدودا ۵۳ سانتیمتر طول، ۲.۹ کیلوگرم وزن! ۳ هفته باقی ماندهبچه شما در هفته سی و هفتم بارداری مراسم رونمایی از لباساگر بچه ی شما در این هفته به دنیا می آمد هنوز نارس به حساب می آمد، اما...
هفته سی و ششم بارداری
هفته سی و ششم بارداریبچه ی شما به اندازه ی یک طالبی خیلی بزرگ است حدودا ۵۲ سانتیمتر طول، ۲.۷ کیلوگرم وزن ۴ هفته باقی مانده! دوست داشتنیدر این هفته بچه ی شما بیشتر شبیه یک نوزاد است، مخصوصا با پوست صورتی و پاهای تپلی اش. شنوایی تیزگوش های بچه ی شما در...
هفته سی و پنجم بارداری
هفته سی و پنجم بارداریبچه ی شما به اندازه ی یک خربزه است ۵۱ سانتیمتر طول، ۲.۵ کیلوگرم وزن! ۵ هفته باقی ماندهبچه شما در هفته سی و پنجم بارداری کرم ابریشمی در پیلهبه دلیل فضای کمتری که حالا در رحم شما وجود دارد، حرکات بچه ی شما از مشت و لگد...
هفته سی و چهارم بارداری
هفته سی و چهارم بارداریبچه ی شما هنوز اندازه یک آناناس است حدودا ۵۰ سانتی متر طول، ۲.۲ کیلوگرم وزن! ۶ هفته باقی ماندهبچه شما در هفته سی و چهارم بارداری برنامه ی خواببچه ی شما هنگام چرت زدن چشمانش را می بندد و هنگام بیداری آن ها را باز می کند،...
هفته سی و سوم بارداری
هفته سی و سوم بارداریبچه ی شما به اندازه ی یک طالبی شیرین است حدودا ۴۸ سانتیمتر، ۲ کیلوگرم وزن!  ۷  هفته باقی ماندهبچه شما در هفته سی و سوم بارداری نواحی نرمصفحات استخوانی در جمجمه ی بچه ی شما همچنان انعطاف پذیر است تا عبور نوزاد از مجرای تولد را راحت...
هفته سی و دوم بارداری
هفته سی و دوم بچه ی شما به اندازه ی یک کاهو است حدودا ۴۸ سانتیمتر طول، ۱.۸ کیلوگرم وزن! ۸  هفته باقی ماندهبچه شما در هفته سی و دوم بارداری اندام های بچه تکمیل شده استتمامی اندام های اصلی بچه تا این لحظه کامل شده، بجز شش ها. اگر در این هفته...
هفته سی و یکم بارداری
هفته سی و یکم بارداریبچه ی شما به اندازه ی یک نارگیل است حدودا ۴۶ سانتیمتر طول، ۱.۵ کیلوگرم وزن!  ۹ هفته باقی ماندهبچه شما در هفته سی و یکم بارداری اتصالات مغزیاتصالات مغزی جنین شما با سرعت زیادی در حال توسعه است، که خبر خوبیست زیرا باید تریلیون ها از این...
هفته سی ام بارداری
هفته سی ام بارداریبچه ی شما به اندازه ی یک کدو است. حدودا ۴۳ سانتی متر طول، ۱.۴ کیلوگرم وزن!  ۱۰ هفته باقی ماندهبچه شما در هفته سی‌ام بارداری مغز چروکیده ی بچهسطح مغز بچه شروع به چروک خوردن می کند ( این چین و چروک ها پیچیدگی نام دارند) تا مغز...