نوزادانی که قبل از هفته سی و هفتم بارداری متولد میشوند، زودرس یا نارس نامیده می شوند و بروز این اتفاق می تواند منجر به بسیاری از مشکلات بهداشتی و رشدی در نوزادان شود. مغز در بسیاری از پیش درآمد های لازم برای رشد، به شدت تحت تاثیر قرار...
پزشکان می گویند که روزه داری در طول بارداری و مخصوصاً هفته های آخر تاثیر می گذارد و خطرات مربوط به زایمان زودرس را افزایش می دهد. بر اساس یافته ها و تحقیقات، زنان باردار می توانند بدون هیچ گونه خطر زایمان زودرس، تا هفته بیستم بارداری، روزه بگیرند. اگر چه...
نوزادان زودرس در معرض ابتلا به دیابت و بیماری های چاقی
زایمان زودهنگام با افزایش ریسک دیابت و بیماری های مرتبط با چاقی و همچنین طول عمر کوتاه، بر سلامت بلندمدت نوزاد تاثیر می گذارد. زایمان زودهنگام به معنای زایمان بین هفته ۳۷ و ۳۹ بارداری است. معمولا بارداری باید تا هفته های ۳۷ تا ۴۲ بطول انجامد. نوزادان متولدشده بین...