سقط جنین در کمین زنان باردار سیگاری است
یک متخصص زنان و فلوشیپ نابارورى با اشاره به اثرات منفى سیگار در بارورى مردان و زنان گفت: خطر نابارورى با دید سیگار و سموم آن در بدن تا میزان زیادى افزایش پیدا مى کند. آتوسا کریمى متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نابارورى با بیان اینکه سیگار خطر ابتلا...
افزایش خطر سقط جنین با مصرف برخی از آنتی بیوتیک در دوران بارداری
طبق نتایج یک مطالعه، مصرف برخی انواع آنتی بیوتیک در دوران بارداری موجب افزایش خطر سقط جنین می شود. به گفته محققان ماکرولیدها، کینولون ها، تتراسایکلین ها، سولفونامیدها و مترونیدازول از جمله آنتی بیوتیک های مرتبط با افزایش ریسک «سقط خودبه خودی» هستند، یعنی سقطی که قبل از هفته ۲۰...