ساخت خرگوش یک کار دستی بی دردسر و راحت است. شما می توانید با مقداری کاغذ یک خرگوش کاغذی بسازید.

وسایل مورد نیاز دارید:

  • کاغذ دیواری آبی و صورتی
  • قیچی
  • چسب
  • کاغذ سفید
  • ماژیک سیاه

۴ نوار بلند از کاغذ را برش دهید (ما طول کاغذ به اندازه A4 / نامه را برش می دهیم) و ۴ نوار کاغذ کوتاه تر (اینها را با طول کاغذ اندازه A4 برش دهید).

عرض نوارهایی که استفاده کردیم در حدود عرض یک انگشت شست است.

کاردستی خرگوش

۲ نوار بلند را برداشته و آنها را بهم بچسبانید تا صلیب درست شود.

کاردستی-خرگوش-کاغذی
کاردستی-خرگوش-کاغذی

حالا ۲ نوار بلند دیگر را چسب بزنید و یک گوله مثل برف درست کنید. همه نوارها باید به طور مساوی بچسبند (البته لازم نیست بسیار دقیق باشند).

همین کار را با نوارهای کوتاه انجام دهید و شروع به ساخت یک توپ کاغذی کنید.

کاردستی-خرگوش-کاغذی
کاردستی-خرگوش-کاغذی

نوارها را به هم بچسبانید ، حلقه ها را تشکیل دهید ، تا همه نوارها به هم بچسبند و یک توپ زیبا به دست آورید.

همین کار را با نوارهای کوتاه انجام دهید حالا شما دو توپ کاغذی با اندازه مختلف دارید.

توپ های کاغذی را به هم چسب بزنید.

ممکن است لازم باشد برای مدتی آنها را در کنار هم نگه دارید تا چسب واقعا خشک شود.

کاردستی-خرگوش-کاغذی
کاردستی-خرگوش-کاغذی

گوش هارو قیچی کنید،

کاردستی-خرگوش-کاغذی
کاردستی-خرگوش-کاغذی

پوز خرگوش هم برش دهید،

کاردستی-خرگوش-کاغذی
کاردستی-خرگوش-کاغذی

گوش ها و پوزه را روی قسمت سر (توپ کوچکتر) بخشی از خرگوش قرار دهید.

کاردستی-خرگوش-کاغذی
کاردستی-خرگوش-کاغذی

حالا خرگوش ما آماده است.

 

 

کاردستی-خرگوش-کاغذی
کاردستی-خرگوش-کاغذی

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید